ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů


Nová datová věta HZUPN20 v1.1

Informujeme, že do testovacího prostředí byla u služby „Hlášení zaměstnavatele / osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti“ nasazena nová datová věta HZUPN20 v1.1, do které byl přidán nepovinný element zahranicni. Pokud zahranicni=“A“, tak císloPotvrzení je nepovinné a může mít libovolný formát. Datová věta je plně zpětně kompatibilní s původní datovou větou (bude možné zasílat obě verze).

19. 10. 2021

Upozornění na odstávku systému

Oznamujeme, že v sobotu 21. 8. 2021 od 7:30 bude ePortál ČSSZ včetně systému elektronických formulářů mimo provoz v důsledku nezbytné technické údržby. Plánované ukončení odstávky je nejpozději v 15:30. e-Podání kanály ISDS i APEP je možné zasílat, zpracovány však budou až po ukončení odstávky.

Děkujeme za pochopení.

13. 8. 2021

Informace o zasílání „izolací“ v notifikacích zaměstnavatelům a službě DZDPN a k e-Podání PVPOJ21

Oznamujeme, že informace o IZOLACI je do notifikací eNeschopenky a služby DZDPN doplňována od 20.3.2021 večerních hodin. Dále je spuštěno dodatečné generování změnových notifikací pro všechny předcházející neschopenky s diagnózou „izolace“, na které se vztahuje účinnost zákona 121/2021 Sb., tj. vystavené od 20. 2. 2021 včetně a zároveň neukončené před 5. 3. 2021 (= ukončené až 5. 3. 2021 nebo později). Toto dodatečné generování změnových notifikací probíhá postupně ve dnech 23. - 26. 3. 2021.

Nová verze PVPOJ21 je nasazena v testovacím prostředí.

24. 3. 2021

Informace k datům eNeschopenky od 1. 1. 2020


Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat od 1. 1. 2020 několika způsoby:

Pozn.: pro notifikace do datové schránky a speciální e-podání DZDPN je společná dokumentace.

 

Pověření ke službám pro zaměstnavatele a k odesílání e - Podání

Pokud tyto služby pro zaměstnavatele nespouští oprávněná osoba k datové schránce, je nutné udělit konkrétní osobě (zaměstnanci, účetní) i pověřené osobě k datové schránce pověření k těmto službám. Také je nutné udělit pověření osobě, která bude odesílat speciální e-podání DZDPN (to platí obecně i o všech ostatních e-podání).

Pro odeslání pověření slouží pověřovací formuláře na ePortále (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-zamestnavatele - na konci stránky sekce Formuláře pro pověření) nebo služby pro pověření na ePortále (viz: https://eportal.cssz.cz/web/portal/sluzby-pro-zamestnavatele)

(další informace viz: Tiskopisy určené pro pověřování jiných subjektů k eSlužbám ČSSZ a Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP))

 

Zaměstnavatel je dále povinen odesílat e - Podání NEMPRI a nové e - Podání HZUPN:

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Archiv pro vývojáře mzdových systémů (prezentace z konferencí aj.)