ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů


Upozornění na plánované změny v e-Podání ČSSZ

Oznamujeme, že 1.7.2024 bude zahájen příjem datové věty ONZ 2022 verze 1.3, která reflektuje legislativní změny v souvislosti se zahájením přijmu VPDPP (Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce). Definici nové verze datové věty ONZ naleznete na stránce Definice e - Podání ONZ. Upozorňujeme, že v této souvislosti došlo k aktualizaci těchto číselníků: Číselník důvodů neposkytnutí podkladů pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti) a Číselník zdravotních pojišťoven, které naleznete na stránce Číselníky ČSSZ. Do testovacího prostředí bylo toto e-Podání již nasazeno. O novém podání VPDPP (od 1.8.2024) jsme vás již informovali.

Na podzim 2024 připravujeme nové e-podání PSZZ (Potvrzení o počtu směn v zaměstnání zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku)

V návaznosti na zavedení eNeschopenky plánujeme k 1. 1. 2025 digitalizovat další dávky nemocenského pojištění (ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství tj. potvrzení o datu porodu a otcovskou poporodní péči), které jsou dosud ošetřujícími lékaři vyplňovány na papírových formulářích. V této souvislosti dojde ke změnám v e-Podání NEMPRI a zavedení nového podání pro OSVČ. Podrobnější informace zveřejníme do konce srpna. Na úterý 10. 9. 2024 plánujeme Teams workshop pro vývojáře HR systémů s podrobnými informacemi o změnách. Bližší informace o workshopu včas rozešleme.

 

 

7. 6. 2024

Upozornění na aktualizaci příloh definice e-Podání VPDPP

Oznamujeme, že na webové stránce: Definice e - Podání VPDPP (nové podání od 1.8.2024) - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

byly přidány nové odkazy:

Současně oznamujeme, že toto podání bylo nasazeno do TP. Pro účely testování je rozhodné období posunuto na 1. 1. 2023.

5. 6. 2024

Informace k datům eNeschopenky od 1. 1. 2020


Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat několika způsoby:

Pozn.: pro notifikace do datové schránky a speciální e-podání DZDPN je společná dokumentace.

 

Zmocnění ke službám pro zaměstnavatele a k odesílání e - Podání

Pokud tyto služby pro zaměstnavatele nespouští oprávněná osoba k datové schránce, je nutné udělit konkrétní osobě (zaměstnanci, účetní) i pověřené osobě k datové schránce zmocnění k těmto službám. Také je nutné udělit zmocnění osobě, která bude odesílat speciální e-podání DZDPN (to platí obecně pro všechna ostatní e-Podání).

K vystavení Plné moci doporučujeme použít aplikaci ePortálu ČSSZ Správa plných mocí. Aplikace je k dispozici všem klientům, kteří se k ePortálu přihlásí. Výhodou aplikace je, že při správném vyplnění je Plná moc zavedena/změněna/zrušena on-line.

Jako alternativu k aplikaci Správa plných mocí lze ke zmocnění jiného subjektu využít interaktivní tiskopis Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ. Pro zmocněné subjekty (zpravidla daňové poradce nebo mzdové účetní) je k dispozici tiskopis Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu).

[další informace viz.: Plné moci (zmocnění) a Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP)]

 

Zaměstnavatel je dále povinen odesílat e - Podání NEMPRI a nové e - Podání HZUPN:

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Archiv pro vývojáře mzdových systémů (prezentace z konferencí aj.)

 

Informace pro implementaci služeb e - Podání