ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů


Upozornění na odstávku systému 2.11.2023 a nahrazení formulářů e-podání SZZVPP, SZZ_OSVC_VPP a ZOSVCP novými verzemi

Z technických důvodů bude DIS-systém pro příjem a zpracování e-Podání ve čtvrtek 2.11.2023 od 17:00 do cca 20:00 hod částečně odstaven. Po dobu odstávky nebude dostupná plná funkcionalita služby pro příjem podání s elektronickým podpisem (APEP/VREP) a přes ePortál, tzn., že bude částečně omezeno elektronické odesílání interaktivních tiskopisů. Nebude možné podat e-Podání včetně vyzvednutí odpovědi (protokolu o zpracování), ani využít služby DZDPN (Dotazy zaměstnavatelů o dočasné pracovní neschopnosti), která bude nedostupná.

Během odstávky dojde k náhradě stávajících verzí formulářů ePodání SZZVPP, SZZ_OSVC_VPP a ZOSVCP za verze nové definované jako eType="VPO23_SZZVPP" version="1.2", eType="VPO23_SZZOSVCVPP" version="1.2" a eType="VPO23_ZOSVCP" version="1.2" dle popisu zveřejněném na Definice e-Podání SZZVPP, SZZ_OSVC_VPP, ZOSVCP - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz). Dosavadní verze formulářů nebudou po ukončení odstávky již přijímány, bude nutné použít aktualizovaných verzí:

  • Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance (SZZVPP) pro zaměstnavatele
  • Žádost o určení použitelných právních předpisů pro OSVČ (ZOSVCP)
  • Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance, který je současně OSVČ (SZZ_OSVC_VPP) pro zaměstnavatele a OSVČ

30. 10. 2023

Upozornění na odstávku systému 23.-24.9.2022

Z technických důvodů bude DIS-systém pro příjem a zpracování e-Podání od soboty 23.9.2023 od 16:00 hod do neděle 24.9.2023 cca 20:00 hod částečně odstaven. Po dobu odstávky nebude dostupná plná funkcionalita služby pro příjem podání s elektronickým podpisem (APEP/VREP), tzn., že bude částečně omezeno elektronické odesílání interaktivních tiskopisů. Nebude možné podat e-Podání včetně vyzvednutí odpovědi (protokolu o zpracování), ani využít služby DZDPN (Dotazy zaměstnavatelů o dočasné pracovní neschopnosti), která bude nedostupná. Po dobu odstávky nebudou vypravovány ani datové zprávy do datových schránek.

Za případné komplikace se elektronicky podávajícím klientům omlouváme a děkujeme za pochopení.

21. 9. 2023

Nový soubor XSD schéma Datových typů (baseTypes2)

Na webových stránkách ČSSZ v sekci Definice a XSD schéma Datových typů je od 13. 9. 2023 k dispozici nová verze souboru XSD schéma Datových typů (baseTypes2).

13. 9. 2023

Informace k datům eNeschopenky od 1. 1. 2020


Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat několika způsoby:

Pozn.: pro notifikace do datové schránky a speciální e-podání DZDPN je společná dokumentace.

 

Zmocnění ke službám pro zaměstnavatele a k odesílání e - Podání

Pokud tyto služby pro zaměstnavatele nespouští oprávněná osoba k datové schránce, je nutné udělit konkrétní osobě (zaměstnanci, účetní) i pověřené osobě k datové schránce zmocnění k těmto službám. Také je nutné udělit zmocnění osobě, která bude odesílat speciální e-podání DZDPN (to platí obecně pro všechna ostatní e-Podání).

K vystavení Plné moci doporučujeme použít aplikaci ePortálu ČSSZ Správa plných mocí. Aplikace je k dispozici všem klientům, kteří se k ePortálu přihlásí. Výhodou aplikace je, že při správném vyplnění je Plná moc zavedena/změněna/zrušena on-line.

Jako alternativu k aplikaci Správa plných mocí lze ke zmocnění jiného subjektu využít interaktivní tiskopis Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ. Pro zmocněné subjekty (zpravidla daňové poradce nebo mzdové účetní) je k dispozici tiskopis Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu).

[další informace viz.: Plné moci (zmocnění) a Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP)]

 

Zaměstnavatel je dále povinen odesílat e - Podání NEMPRI a nové e - Podání HZUPN:

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Archiv pro vývojáře mzdových systémů (prezentace z konferencí aj.)

 

Informace pro implementaci služeb e - Podání