ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře mzdových a personálních systémů


Upozornění na ukončení příjmu e-Podání ONZ 2009

Oznamujeme, že k 30.9.2023 dojde k ukončení příjmu e-Podání ONZ 2009. Dále sdělujeme, že prostřednictvím e-Podání (a interaktivního formuláře) ONZ 2022 bude možné i nadále hlásit případné skončení zaměstnání s datem před 1.4.2022.

23. 5. 2023

Upozornění na nový certifikát pro zabezpečení komunikace https://ws.cssz.cz a https://t-ws.cssz.cz

Dne 16.5.2023 byla provedena aktualizace nového certifikátu v testovacím prostředí pro zabezpečení komunikace https://t-ws.cssz.cz.

Dne 22.5.2023 bude nasazen nový certifikát i v produkčním prostředí pro zabezpečení komunikace https://ws.cssz.cz.

17. 5. 2023

ONZ 2022 - evidence zaměstnanců - cizinců požívajících dočasnou ochranu

Informujeme, že v souvislosti s evidencí zaměstnanců - cizinců požívajících dočasnou ochranu podle zvláštního právního předpisu v Registru pojištěnců ČSSZ s účinností od 1. 4. 2023 byly aktualizovány podmínky vyplňování údajů ve formuláři „ONZ – skončení zaměstnání“ v Části 9 – Informace pro podporu v nezaměstnanosti, resp. byl doplněn číselník důvodů k neposkytnutí těchto údajů – viz dokument Všeobecné zásady pro vyplňování tiskopisu „Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání“.

16. 5. 2023

Informace k datům eNeschopenky od 1. 1. 2020


Data o pracovních neschopnostech svých zaměstnanců mohou zaměstnavatelé získávat několika způsoby:

Pozn.: pro notifikace do datové schránky a speciální e-podání DZDPN je společná dokumentace.

 

Zmocnění ke službám pro zaměstnavatele a k odesílání e - Podání

Pokud tyto služby pro zaměstnavatele nespouští oprávněná osoba k datové schránce, je nutné udělit konkrétní osobě (zaměstnanci, účetní) i pověřené osobě k datové schránce zmocnění k těmto službám. Také je nutné udělit zmocnění osobě, která bude odesílat speciální e-podání DZDPN (to platí obecně pro všechna ostatní e-Podání).

K vystavení Plné moci doporučujeme použít aplikaci ePortálu ČSSZ Správa plných mocí. Aplikace je k dispozici všem klientům, kteří se k ePortálu přihlásí. Výhodou aplikace je, že při správném vyplnění je Plná moc zavedena/změněna/zrušena on-line.

Jako alternativu k aplikaci Správa plných mocí lze ke zmocnění jiného subjektu využít interaktivní tiskopis Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ. Pro zmocněné subjekty (zpravidla daňové poradce nebo mzdové účetní) je k dispozici tiskopis Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu).

[další informace viz.: Plné moci (zmocnění) a Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele (zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP)]

 

Zaměstnavatel je dále povinen odesílat e - Podání NEMPRI a nové e - Podání HZUPN:

Obecné informace k eNeschopence pro zaměstnavatele jsou zveřejňovány na: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Archiv pro vývojáře mzdových systémů (prezentace z konferencí aj.)

 

Informace pro implementaci služeb e - Podání