Potvrzení a doklady, které ČSSZ po klientech nevyžaduje

Záměrem České správy sociálního zabezpečení a jejich organizačních jednotek (OSSZ/PSSZ/MSSZ) je minimalizovat zatěžování klientů při řešení jejich záležitostí z oblasti sociálního zabezpečení. Mezi to patří i vymezení potvrzení a dokladů vydávaných jinou státní institucí, které ČSSZ nevyžaduje po klientovi. Na této stránce je tak uveden přehled potvrzení a dokladů, které si ČSSZ zajistí sama a nepotřebuje jejich předložení od klientů.

Název potvrzení/dokladu Řešená situace z pohledu klienta

OSVČ

Potvrzení Finančního úřadu o daňovém základu Stanovení pravděpodobné výše pojistného OSVČ
Potvrzení o trvalém či hlášeném pobytu Ověřování místní příslušnosti pro výkon agendy
Potvrzení o úmrtí Ověření ukončení samostatné výdělečné činnosti
Potvrzení o výkonu zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb. (je-li orgánem nemocenského pojištění ČSSZ) Doložení důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti
Rozhodnutí ČSSZ o nároku na výplatu invalidního důchodu (je-li plátcem ČSSZ) Doložení důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti
Rozhodnutí ČSSZ o přiznání starobního důchodu (je-li plátcem ČSSZ) Doložení důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti
Rozhodnutí o nároku na peněžitou pomoc v mateřství nebo na nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, náležející z nemocenského pojištění zaměstnanců (je-li orgánem nemocenského pojištění ČSSZ) Doložení důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti
Rozhodnutí o nároku na rodičovský příspěvek dle českých právních předpisů Doložení důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti 
Výpis z obchodního rejstříku Doložení oprávnění k výkonu samostatné výdělečné činnosti u občanů ze zemí mimo EU a mimo EHS
Výpis z živnostenského rejstříku Doložení oprávnění k výkonu samostatné výdělečné činnosti
Výpisy z veřejně dostupných registrů OSVČ, které vykonávají činnost dle zvláštních předpisů

Doložení oprávnění k výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žadatelé o důchod

Evidenční list důchodového pojištění (k potvrzení doby v preferované pracovní kategorii slouží po 1. 1. 1993 Potvrzení vydané podle § 4 nařízení vlády č. 363/2009 Sb.) Sepisování žádosti o důchod, uvolnění výplaty důchodu, zvýšení procentní výměry
Potvrzení Krajské pobočky úřadu práce o době vedení v evidenci a poskytované podpoře v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci Rozhodování o důchodu
Potvrzení zaměstnavatele podle § 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. Sepisování žádosti o důchod

Zaměstnavatelé 

Výpis z jiné evidence právnických osob a jejich zřizovací listiny Přihlašování zaměstnavatelů do registru zaměstnavatelů
Výpis z obchodního rejstříku Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, přihlašování zaměstnavatelů do registru zaměstnavatelů, kontrola plnění povinností zaměstnavatele v nemocenském pojištění
Výpis z živnostenského registru Určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, přihlašování zaměstnavatelů do registru zaměstnavatelů, kontrola plnění povinností zaměstnavatele v nemocenském pojištění

Důchodci

Hlášení o přijetí klienta do zařízení sociálních služeb Změna adresy nebo změna ve způsobu výplaty důchodu a změna splatnosti důchodu
Hlášení o přijetí klienta do zařízení sociálních služeb, z jehož důchodu jsou prováděny exekuční srážky na výkon rozhodnutí Změna adresy nebo změna ve způsobu výplaty důchodu a změna splatnosti důchodu
Hlášení o ukončení pobytu klienta v zařízení sociálních služeb Změna adresy nebo změna ve způsobu výplaty důchodu a změna splatnosti důchodu
Hlášení o vzetí důchodce do vazby, o vzetí důchodce do výkonu trestu odnětí svobody, o propuštění důchodce z vazby, o propuštění důchodce z výkonu trestu odnětí svobody, o změně adresy vazební věznice Je-li třeba, realizuje se na jejich základě změna způsobu výplaty důchodu nebo změna v zasílání důchodu do jiné věznice
Hlášení úmrtí důchodce Zánik výplaty důchodu
Informace o zahájení insolvenčního řízení Zastavení srážek prováděných z důchodu
Podklady pro zavedení srážek z důchodu ve prospěch oprávněných osob  Realizace exekučních titulů
Vyžádání výplaty pozůstalostního důchodu od ozbrojených složek na základě informace získané od důchodce Rozhodování o důchodu, kdy je důchodci vyplácen pozůstalostní důchod od jiného nositele

Uvedená potvrzení a doklady není třeba ze strany klientů předkládat, jsou standardně získávány vlastní činností ČSSZ od jiné státní instituce nebo subjektu. V opačném případě požádá ČSSZ a její organizační jednotky klienty o doložení potřebných potvrzení a dokladů, má-li je klient k dispozici. Součinnost klienta přispěje k realizaci požadovaného úkonu v oblasti sociálního zabezpečení v působnosti ČSSZ.