Nemocenské pojištění

Tiskopisy nemocenské pojištění

Název Číslo Vyplňuje eTiskopis*

Náhled
(k ručnímu vyplnění)

Přihláška do registru zaměstnavatelů
(dle § 93 zák. č.187/2006 Sb.)

89 500 5

zaměstnavatel

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Odhláška z registru zaměstnavatelů
(dle § 93 zák. č.187/2006 Sb.)

89 501 4

zaměstnavatel

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Oznámení o nástupu do zaměstnání
(dle § 94 zák. č.187/2006 Sb. o nemocenském poj.)

89 503 2

zaměstnavatel

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - aktualizován od 1. 1. 2019
(dle § 97 zákona č.187/2006 Sb.)

89 621 15 89 619 5

zaměstnavatel

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti
(dle § 109 odst. 3 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 610 5

ošetřující lékař, zaměstnavatel, pojištěnec

 

**)

Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
(dle § 109 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 609 5

ošetřující lékař, pojištěnec

 

**)

Potvrzení o nařízení karantény
(dle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 627 6

orgán ochrany veřejného zdraví (ošetřující lékař), zaměstnavatel, pojištěnec

 

**)

Hlášení ošetřujícího lékaře
(dle § 61 zákona č.187/2006 Sb.)

89 608 6

ošetřující lékař

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Náhradní hlášení (za příslušný díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti)
(není zákonem stanoven)

89 611 3

ošetřující lékař

 

**)

Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce
(§ 56 odst. 6 věta třetí a čtvrtá zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

ošetřující lékař

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání pracovní neschopnosti
(dle § 57 odst. 3 věty první zákona č. 187/2006 Sb.)

ošetřující lékař

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Žádost práce neschopného pojištěnce o udělení souhlasu ke změně pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pobytu v cizině
(dle § 56 odst. 3 věty třetí zákona č. 187/2006 Sb.)

pojištěnec

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby
(dle § 27 zákona č. 187/2006 Sb.)

pojištěnec

 

doc

Záznam o úrazu
(dle zákona č. 187/2006 Sb., pro účely § 31)

89 549 5

pojištěnec, zaměstnavatel

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství
(dle § 109 odst. 4 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 630 3

ošetřující lékař, zaměstnavatel, pojištěnec

 

**)

Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)
(dle §109 odst. 8 zákona č. 187/2006 Sb.)

89 113 0

zaměstnavatel, pojištěnec

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Potvrzení o zdravotním stavu matky dítěte a nároku pojištěnce na peněžitou pomoc v mateřství
(dle § 67 zákona č. 187/2006 Sb.)

ošetřující lékař

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče
dle § 109 odst.4 písm. b) zákona č.187/2006 Sb.)

89 624 12

pojištěnec

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
(dle § 109 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb.)

89 626 7

zaměstnavatel, ošetřující lékař, pojištěnec

 

pdf

Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
(dle § 109 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb.)

89 620 2

zaměstnavatel

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)
(dle § 109 odst. 5 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 625 5

ošetřující lékař, pojištěnec

 

**)

Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)
(dle § 109 odst. 5 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 622 2

ošetřující lékař, zaměstnavatel, pojištěnec

 

**)

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)
(dle § 109 odst. 5 písm. c) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 628 3

výchovné zařízení (škola), zaměstnavatel, pojištěnec

 

**)

Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)
(dle § 109 odst.5 písm. d) zákona č.187/2006 Sb.)

89 629 5

pojištěnec

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče
(dle § 109 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb.)

89 632 0

ošetřující lékař

 

**)

Náhradní hlášení
(za příslušný díl Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče)

89 636 0

ošetřující lékař

 

**)

Potvrzení o trvání/Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče
(dle § 72g písm. f) a § 109 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb.)

89 634 1

ošetřující lékař, pojištěnec, zaměstnavatel

 

pdf

Žádost o dlouhodobé ošetřovné
(dle § 109 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb.)

89 633 0

pojištěnec, ošetřovaná osoba

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Oznámení o ukončení poskytování dlouhodobé péče/Odvolání souhlasu s ošetřováním
(dle § 41b odst. 4 a § 41d zákona č. 187/2006 Sb.)

89 635 0

pojištěnec, ošetřovaná osoba

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance
(dle § 104 zák. č.187/2006 Sb.)

zahraniční zaměstnanec

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ
(dle § 11 zák. č.187/2006 Sb.)

89 325 11

OSVČ

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

*) eTiskopisy jsou tiskopisy vyplnitelné na počítači. Vybraný tiskopis lze jednoduše vyplnit a po té vytisknout pomocí tlačítka "TISK" na konci tiskopisu či elektronicky odeslat přímo na úřad. Pro elektronické odesílání je třeba mít nainstalovaný doplněk dle vámi používaného internetového prohlížečeNěkteré tiskopisy lze vyplnit i v pdf nebo doc verzi.

**) Tiskopis je k dispozici pouze v tištěné podobě na OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno a je vydáván výhradně ošetřujícím lékařům (orgánům veřejné ochrany zdraví, výchovným zařízením).