Žádost o americký důchod

Žádost o americký důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice

Tiskopis  SSA 2490 – BK
Překlad Tiskopisu SSA 2490 – BK do čj. 

Uvedený tiskopis Application for Benefits under a U.S. Agreement prosím vyplňte hůlkovým písmem nebo elektronicky a připojte k němu též vyplněný dodatek Supplement to Claim for U.S. Benefit (WZ0-CZ-01). Český překlad tiskopisu SSA 2490 – BK prosím nevyplňujte, neboť Vám má pouze usnadnit porozumění originálnímu tiskopisu SSA 2490 – BK, který je v angličtině. Vyplněné formuláře odevzdejte na místně příslušné OSSZ, v Praze na Pražské správě sociálního zabezpečení. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Tel.: 00420 257 061 111
E –mail: posta@cssz.cz

Na ČSSZ k nim bude připojeno potvrzení o Vašich dobách pojištění v České republice a poté po případném doplnění dalších potřebných údajů bude vše odesláno americkému nositeli pojištění. Americký nositel pojištění, nebo jeho kontaktní místo pro střední Evropu ve Varšavě (Federal Benefits Unit Warsaw), se na Vás případně může obrátit (písemně, telefonicky, e-mailem), pokud bude potřeba upřesnit nebo doplnit nějaké informace.