Mezinárodní smlouvy - Žádost o chorvatský důchod

Žádost o chorvatský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice

Tiskopis CZ/HR 202

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, popř. elektronicky, zašlete níže uvedené instituci nebo její regionální pobočce podle místa Vašeho bydliště:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Tel.: 00420 257 061 111
E –mail: posta@cssz.cz

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod příslušné chorvatské správě sociálního zabezpečení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.