Mezinárodní smlouvy - Korea

Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Koreji 

Název eTiskopis Náhled
(k ručnímu vyplnění)
Žádost o důchod z České republiky (Korea) – tiskopis CZ/KR 202 tiskopis k vyplnění na PC pdf

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, popř. elektronicky, zašlete na adresu níže uvedené instituce nebo její regionální pobočce podle místa Vašeho bydliště:

National  Pension  Service
Center for International Affairs
22nd Fl. Namsan Square Bldg.
173 Toegyero, Jung-gu,
Seoul 04554
Korea

http://www.nps.or.kr/

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod České správě sociálního zabezpečení k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.

 

Invalidní důchod

Název eTiskopis Náhled
(k ručnímu vyplnění)

Lékařská zpráva (Korea) - tiskopis CZ/KR 213

tiskopis k vyplnění na PC pdf

V případě, že žádáte o český invalidní důchod, zajistěte si i vyplnění formuláře CZ/KR 213 svým ošetřujícím lékařem a vyplněný formulář připojte prosím k žádosti o důchod CZ/KR 202.

 

Aktualizováno v lednu 2017