ČR a Japonsko

Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Japonsku 

Název eTiskopis Náhled
(k ručnímu vyplnění)
Žádost o český důchod (Japonsko) – tiskopis J/CZ 202 tiskopis k vyplnění na PC pdf

Lékařská zpráva (Japonsko) - tiskopis J/CZ 213

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Uvedený formulář J/CZ 202 „Žádost o důchod z České republiky“, vyplněný hůlkovým písmem, popř. elektronicky, zašlete na níže uvedenou instituci nebo její regionální pobočku podle místa Vašeho bydliště:

Japan Pension Service
3-5-24 Takaido-nishi
Suginami-ku
Tokyo 168-8505
Japan

http://www.nenkin.go.jp/n/www/english/index.jsp

V případě, že žádáte o invalidní důchod z České republiky, zajistěte si prosím vyplnění formuláře J/CZ 213. Pokyny pro jeho vyplnění naleznete v přiloženém Manuálu. Japonská strana následně zašle Vaši žádost o český důchod spolu s potvrzením o Vašich dobách pojištění v Japonsku, případně s vyplněným formulářem J/CZ 213, České správě sociálního zabezpečení do Prahy. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.

 

Aktualizováno dne 1. 7. 2015