Evropská unie

Příslušnost k právním předpisům

Název eTiskopis Náhled
(k ručnímu vyplnění)
Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení (žádost o formulář A1) tiskopis k vyplnění na PC pdf

Společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení (žádost o formulář A1)
Tiskopis vyplňuje zaměstnanec, který je současně OSVČ.

tiskopis k vyplnění na PC pdf
Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení
(žádost o formulář A1)
tiskopis k vyplnění na PC pdf
Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele
Tiskopis se přikládá k žádosti o výjimku z příslušnosti k cizím právním předpisům, pokud má žadatel zahraničního zaměstnavatele.
tiskopis k vyplnění na PC pdf
Příloha k žádosti o výjimku z příslušnosti k českým právním předpisům podle čl. 17 nařízení Rady (EHS) 1408/71 a čl. 16 nařízení EP a Rady (ES) 883/2004 tiskopis k vyplnění na PC

pdf (česky)

pdf (anglicky)

pdf (německy)

 

Důchodové pojištění

Název eTiskopis Náhled
(k ručnímu vyplnění)

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - česky - (určeno zejména poživatelům důchodů bydlícím na Slovensku) 

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - anglicky

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - německy

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - francouzsky

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - bulharsky

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - španělsky

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - italsky 

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Potvrzení o žití (dle § 116 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.) - polsky 

tiskopis k vyplnění na PC pdf

Žádost o přepočet důchodu podle čl.  87 odst. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004

Žádost je určena pro osoby, které kromě České republiky pracovaly a získaly dobu důchodového pojištění také v jiném členském státě EU (resp. EHP či ve Švýcarsku) a byl jim přiznán český důchod před 1. 5. 2010 (tj. před vstupem v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 883/2004). Nejedná se o Žádost o zastavení výplaty/uvolnění/úpravu starobního důchodu dle § 34 zákona č. 155/1995 Sb. – přepočet vnitrostátního důchodu.

tiskopis k vyplnění na PC pdf
Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet tiskopis k vyplnění na PC pdf
Příloha k žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet - státy EU, EHP, Švýcarsko tiskopis k vyplnění na PC pdf

 

Peněžité dávky v nemoci a mateřství  

Název eTiskopis Náhled
(k ručnímu vyplnění)
Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU/smluvním státě tiskopis k vyplnění na PC pdf
Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU/smluvním státě tiskopis k vyplnění na PC pdf
Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti/pobytu v zahraničí tiskopis k vyplnění na PC pdf

 

eTiskopisy jsou tiskopisy vyplnitelné na počítači. Vybraný tiskopis lze jednoduše vyplnit a po té vytisknout pomocí tlačítka "TISK" na konci tiskopisu či elektronicky odeslat přímo na úřad. Pro elektronické odesílání je třeba mít nainstalovaný doplněk dle vámi používaného internetového prohlížeče. Některé tiskopisy lze vyplnit i v pdf nebo doc verzi.