ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Ekonomické přehledy

Příjmy a výdaje na sociální zabezpečení

2020

2019

2018

2017

2016

Statistika výběru pojistného na sociální zabezpečení

Pohledávky na pojistném a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Vývoj příjmů a úspěšnosti v letech (po měsících)