ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Ekonomické přehledy

Statistika výběru pojistného na sociální zabezpečení

Vývoj příjmů a úspěšnosti v letech (po měsících)

Pohledávky na pojistném a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Příjmy a výdaje na sociální zabezpečení

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016