ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ePortál


ePortál České správy sociálního zabezpečení je internetová aplikace umožňující obstarat si konkrétní informace a služby formou elektronické samoobsluhy.

Pokračovat na

Přejít na ePortál

 

Služby ePortálu

Služby pro pojištěnce

 

Služby pro zaměstnavatele

 

 

Interaktivní tiskopisy

Interaktivní tiskopisy slouží k elektronickému vyplnění a následnému předávání tiskopisů (vyplněné tiskopisy je možné vytisknout a zaslat v písemné podobě).

Klient přihlášený k ePortálu ČSSZ může interaktivní tiskopisy a e - Podání po jejich vyplnění odeslat příslušné OSSZ/ČSSZ tzv. přímým kanálem (tlačítko „Odeslat přes ePortál“), případně je může odeslat prostřednictvím datové schránky či s uznávaným elektronickým podpisem. Klientům jsou do tiskopisu automaticky načteny identifikační údaje.

Nepřihlášeným klientům ePortálu jsou interaktivní tiskopisy a e - Podání také k dispozici, nenačtou se jim ale jejich identifikační údaje a tiskopisy mohou odeslat po přihlášení do datové schránky či po nahrání certifikátu pro elektronický podpis.

U automaticky zpracovávaných tiskopisů, tzv. e - Podání ČSSZ, je nutná předchozí registrace certifikátu na OSSZ.

K vyplnění tiskopisů napomáhají kontroly vybraných polí a také nápověda či vysvětlivky. Vyplňovaný rozepsaný tiskopis je možné si uložit do svého PC(formát XML) a s jeho vyplňováním pokračovat po načtení ze souboru (tlačítko „Načíst tiskopis ze souboru“).

Tiskopis je také možné po provedených kontrolách (tlačítko „Zkontrolovat data“) uložit ve formátu PDF a vytisknout (tlačítko „Tisk“).

 

Možnosti přihlášení do ePortálu ČSSZ

Fyzické osoby

Právnické osoby

Fyzické i právnické osoby mohou k využívání služeb ePortálu pověřit svého zaměstnance či jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Pověřené osoby mohou ke službám přistupovat prostřednictvím svých přihlašovacích údajů (datová schránkaelektronický OPuživatelský účet NIA). K využívání služeb ePortálu nepostačují pověřené osobě přístupové údaje tzv. pověřené osoby datové schránky (k ePortálu je v rámci ISDS umožněno přihlásit se jen tzv. oprávněné osobě a likvidátorovi).

Pro pověření doporučujeme využít služby ePortálu či interaktivní tiskopisy.

Fyzickým i právnickým osobám přihlášeným k ePortálu jsou k dispozici veškeré elektronické služby ČSSZ (tzv. eSlužby ČSSZ), tedy služby ePortálu poskytující údaje o pojištěncích, OSVČ a zaměstnavatelích, a interaktivní tiskopisy určené pojištěncům, poživatelům důchodu, OSVČ, lékařům, zařízením sociálních služeb a zaměstnavatelům, kterým jsou nabízeny i tiskopisy tzv. e - Podání (předávané výhradně ve formátu XML).