ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Projekty realizované v ČSSZ s podporou EU


Česká správa sociálního zabezpečení realizovala a v současné době realizuje v rámci fondů Evropské unie následující projekty:

Programové období 2014 – 2020

Logo OPZ+ČSSZ

Programové období 2007 – 2013

Logo Integrovaný operační program

Strukturální fondy EU logo

Další mezinárodní projekty

logo eu a cssz

Další informace