ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Odškodnění


Základní informace

Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje podle zvláštních zákonů o odškodnění účastníků národního boje za osvobození Československa v letech 1939–1945 a politických vězňů z období komunistického režimu v letech 1948–1989. O toto odškodnění si mohou požádat poškozené osoby a někteří jejich pozůstalí příbuzní.

Odškodnění můžete při splnění zákonných podmínek dostat jako:

 • příplatek k důchodu,
 • zvláštní příspěvek k důchodu,
 • jednorázovou peněžní částku.

Žádosti o odškodňovací dávky

Žádost o příplatky budete podávat na kteroukoli OSSZ spadající pod příslušnou ÚSSZ podle místa bydliště, kde je s Vámi vyplní zaměstnanec důchodového oddělení. Pokud žádost nemůžete podat osobně (např. žijete v zahraničí) můžete ji poslat České správě sociálního zabezpečení poštou nebo datovou schránkou.

V případě, že vám důchod vyplácí nějaký jiný úřad (např. Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany), žádost podáte u úřadu, který Vám důchod vyplácí.

Žádost musí obsahovat:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Rodné číslo
 • Vaše trvalé bydliště, případně kontaktní adresu
 • O co žádáte (např. o příplatek k důchodu za dobu protiprávního věznění)
 • Kdo jste (účastník odboje, vdova, vdovec, sirotek po něm)
 • Informaci o tom, že máte státní občanství České republiky (musí být úředně ověřeno)
 • Konkrétní dokumenty k příplatku (osvědčení, informace o dobách věznění, době účasti v odboji, atd.).

Pokud bude třeba předložit další doklady, Česká správa sociálního zabezpečení Vás o ně požádá.

K žádosti o odškodnění můžete využít tiskopisy všech žádostí o odškodnění, které najdete na ePortále České správy sociálního zabezpečení:

Rozhodnutí o přiznání odškodnění nebo o zamítnutí žádosti Vám bude zasláno. Pokud s rozhodnutím nebudete souhlasit, můžete do 30 dnů zaslat České správě sociálního zabezpečení písemně námitky, ve kterých uvedete, s čím konkrétně nesouhlasíte a co požadujete.

Podmínky nároku na úpravu důchodů (podle zákona č. 262/2011 Sb.)

Nárok na úpravu důchodu podle tohoto zákona máte v případě, že jste byli účastníky v odboji či odporu proti komunismu.

Pro přiznání musíte splnit několik podmínek:

 1. musíte mít vydáno osvědčení Ministerstva obrany o tom, že jste se účastnili odboje a odporu proti komunismu
 2. pobíráte starobní nebo invalidní důchod
 3. procentní výměra Vašeho důchodu nedosahuje stanoveného minima

Nárok na úpravu důchodu máte, i pokud jste vdova či vdovec po účastníku odboje a odporu proti komunismu, a procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu nedosahuje stanoveného minima.

Stanovená minima pro tuto úpravu důchodů se každoročně zvyšují.

Podrobné informace o úpravě důchodů podle zákona č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu najdete na internetových stránkách ČSSZ.

Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb.)

 • tento příplatek k důchodu Vám náleží, pokud jste byli politickým vězněm z doby komunistického režimu nebo po tomto politickém vězni pobíráte vdovský nebo vdovecký důchod; za stanovených podmínek náleží též sirotkům po politických vězních

     (politickým vězněm je osoba, která byla odsouzena a vykonala trest odnětí svobody nebo vazbu

      pro trestný čin, za který byla rehabilitována).

 • příplatek náleží také některým pozůstalým osobám (vdovám vdovcům, sirotkům), které zemřely násilnou smrtí při pokusu o překročení československých státních hranic.

Podrobné informace o příplatku k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb.  ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem najdete na internetových stránkách ČSSZ.

Příplatek k důchodu k ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války podle zákona č. 357/2005 Sb.

 • příplatek oceňuje účastníky odboje za I. a II. světové války.
 • částka je odvislá od délky odbojové činnosti a je vyplácena buď účastníkovi odboje, nebo jeho pozůstalým.
 • je třeba předložit potvrzení nebo osvědčení o tom, že se odboje účastnili (osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.).
 • podmínkou je, že pobíráte starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.
 • sirotkovi po účastníku odboje, může být příplatek vyplácen v případě, že berete jakýkoliv český důchod.

Podrobné informace o příplatku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. k ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války najdete na internetových stránkách ČSSZ.

Zvláštní příspěvek k důchodu (podle zákona č. 357/2005 Sb.)

 • zvláštní příspěvek náleží některým účastníkům odboje za II. světové války, některým osobám pronásledovaným komunistickým režimem a některým pozůstalým po nich.

Podrobné informace o zvláštním příspěvku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. najdete na internetových stránkách ČSSZ.

Jednorázová peněžní částka nahrazující příplatky k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu (podle zákona č. 108/2009 Sb.)

 • jednorázová částka Vám náleží, pokud nesplníte podmínky pro poskytnutí příplatku nebo zvláštního příspěvku k důchodu jen proto, že nepobíráte důchod z českého důchodového pojištění.

Podrobné informace o jednorázové peněžní částce podle zákona č. 108/2009 Sb. najdete na internetových stránkách ČSSZ.