ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Odškodnění


Zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Na jeho základě vydává Ministerstvo obrany účastníkům odboje a odporu proti komunismu splňujícím stanovené podmínky  osvědčení a přiznává jednorázový peněžitý příspěvek.

Plátcům důchodů přísluší pouze provádět úpravu důchodů držitelů osvědčení  na nejnižší výměru.

S účinností od 1. 3. 2024 byl zákon č. 262/2011 Sb. významně novelizován. Podrobnosti jsou obsaženy v informaci Úprava důchodů podle zákona č. 262/2011 Sb.

Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

Ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem přijala vláda ČR nařízení č. 622/2004 Sb., podle kterého náleží příplatek k důchodu politickým vězňům z období komunistického režimu, popřípadě osobám, které po nich pobírají vdovský nebo vdovecký důchod. Nařízení nabylo účinnosti 1. 1. 2005. Od ledna 2008 byl okruh oprávněných osob rozšířen o pozůstalé po osobách, které zemřely násilnou smrtí při pokusu o překročení československých státních hranic. Podrobnosti jsou obsaženy v informaci Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem.

Příplatek k důchodu k ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války podle zákona č. 357/2005 Sb.

K ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války a stanoveného okruhu jejich pozůstalých byl zákonem č. 357/2005 Sb. zakotven nárok na příplatek k důchodu. Podrobnosti jsou obsaženy v informaci Příplatek k důchodu k ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války.

Zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb.

Ke kompenzaci zrušení výhod v oblasti dopravy, telekomunikací, lázeňské péče atd., poskytovaných některým účastníkům odboje za II. světové války, některým osobám pronásledovaným komunistickým režimem a stanovenému okruhu pozůstalých po těchto osobách je určen zvláštní příspěvek k důchodu. Podrobnosti jsou obsaženy v informaci Zvláštní příspěvek k důchodu.

Jednorázová peněžní částka nahrazující výše uvedené příplatky a zvláštní příspěvek k důchodu

Osoby, které nesplňují podmínky pro poskytování příplatku nebo zvláštního příspěvku k důchodu jen proto, že nepobírají důchod z českého důchodového pojištění, mají za podmínek stanovených v zákoně č. 108/2009 Sb. nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky. Podrobnosti jsou obsaženy v částech A., B. a C. informace Nároky založené zákonem č. 108/2009 Sb., o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů.

Vzory žádostí o výše uvedená odškodnění najdete na webové adrese http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/odskodneni.htm. K dispozici je též znění ustanovení § 1 a 2 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, stanovící podmínky pro nabytí statusu účastníka národního boje za osvobození (tento status je podmínkou pro přiznání nároků týkajících se účastníků odboje z let II. světové války).