ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Definice ELDP


Definice e - Podání ELDP09 a ELDP12

Pro e - Podání ELDP09 lze používat vyhradně: obálku pro ČSSZ verze 1.2 a obálku pro GovTalk verze 2. Také datová věta vlastního e - Podání je upravena.