ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Datová věta ELDP09


Očíslování údajů na vzoru formuláře:

Čísla údajů na formuláři ELDP09 jsou použita v rámci při popisu formuláře a při definici základních a logických testů mezi údaji.

Poznámka:

Níže uvedené údaje jsou automaticky generovány pomocí SW pro e - Podání a nejsou proto na vzoru formuláře uvedeny.

102       sqnr      Pořadové číslo věty v e - Podání

103       coun     Celkový počet průběhů pojištění

104       row      Pořadové číslo průběhu pojištění

 

Typy dat:

A – alfaznaky ‚A – Z‘ a ‚a-z‘ a  ŠŚŤŽŹšśťžźŁĄŞŻłąşĽľżŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎĐŃŇÓÔŐÖŘŮÚŰÜÝŢßŕáâăäĺćçčéęëěíîďđńňóôőöřůúűüýţ

D – datum ve formátu RRRR-MM-DD

N – číslo - znaky 0-9, nesmí začínat nulou

NN – číslo - znaky 0-9, může začínat nulou

L2 – všechny znaky dle ISO 8859-2 (Latin 2) tvaru 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, Ax, Bx, Cx, Dx, Ex, Fx

ZL – znaménka: pomlčka(-), čárka(,), tečka(.), plus(+) a znak jednoduchý apostrof (‘)

ZX – znaménka: pomlčka (-), tečka (.), znak jednoduchý apostrof (‘) a  (,) čárka

ZZ – znaménka: pomlčka(-), čárka (,), tečka(.), plus(+), lomítko (/), zpětné lomítko (\) a znak jednoduchý apostrof (‘)

SP - (obyčejná) mezera [U+0020] nesmí být prvním ani posledním znakem hodnoty údaje

 

Poznámka:

V rámci popisu typů jednotlivých položek datové věty se mohou jednotlivé typy dat kombinovat. Jako oddělovač je použita čárka.

 

Záhlaví

 

Číslo údaje

Údaj

Výskyt

Datový typ_délka

* je-li údaj uveden

Hodnoty_vazby_kontroly

102

Pořadové číslo věty v e - Podání

povinný pro e - Podání

N 1-4 znaky

Hodnota údaje sqnr je automaticky generována pořizovacím SW podávajícího od hodnoty 1 s  přírůstkem 1 (v rámci e - Podání nesmí být sqnr duplicitní – test unikátnosti).

103

Celkový počet průběhů pojištění

povinný pro e - Podání

N 1-4 znaky

Hodnota údaje coun definuje počet elementů t1 (tj. počet průběhů pojištění)

104

Pořadové číslo průběhu pojištění

povinný pro e - Podání

N 1-4 znaky

Hodnota údaje row definuje pořadové číslo příslušného elementu t1 od hodnoty 1 s přírůstkem 1.

01

Technický kód

nepovinný

pro e - Podání nesmí být použit

NN_2 znaky

Hodnota z číselníku Typ ELDP
* je-li údaj Technický kód uveden, má při vyhodnocení ve vztahu k údaji Oprava ELDP ze dne a při naplnění JDV přednost před údajem Typ

* je-li hodnota údaje Technický kód = 51,52,53 pak je údaj Oprava ELDP ze dne povinný

(pozn.: údaj Technický kód je vyhrazen pro opravu Typu ELDP, k využití výhradně pro OSSZ, není určen pro elektronický přenos datové věty ELDP09)

02

za rok

povinný

N_4 znaky (RRRR)

Hodnota:
* vždy › 2008

* vždy ‹ nebo = rok přijetí
* je-li druhý znak údaje Kód = N,R,M a současně třetí znak údaje Kód ≠ B, F, J, V, T, pak údaj Za rok musí být hodnota = 2009

* hodnota RRRR z údaje za rok musí být = hodnotě RRRR z údajů Od a Do. Podmínka platí výhradně pro elektronický přenos datové věty ELDP09

03

Typ ELDP

povinný

NN_2 znaky

Hodnota z číselníku Typ ELDP
01 = zaměstnání trvá
02 = zaměstnání ukončeno
03 = zaměstnání ukončeno smrtí
51 = opravný zaměstnání trvá
52 = opravný zaměstnání ukončeno
53 = opravný zaměstnání ukončeno smrtí
91 = rekonstruovaný zaměstnání trvá
92 = rekonstruovaný zaměstnání ukončeno
93 = rekonstruovaný zaměstnání ukončeno smrtí

 

* je-li hodnota údaje Typ = 51,52,53 a zároveň není-li uveden údaj Technický kód, pak je údaj Oprava ELDP ze dne povinný

* je-li naplněn údaj Technický kód, pak je údaj Typ ELDP nepovinný (netýká se e - Podání)

04

Oprava ELDP ze dne

nepovinný

D_8-10 znaků (DD.MM.RRRR), pro e - Podání platí zápis D_10 (RRRR-MM-DD)

 

* je-li naplněn údaj Oprava ELDP ze dne a zároveň není-li uveden údaj Technický kód pak hodnota údaje Typ musí být = 51,52,53

* je-li naplněn údaj Oprava ELDP ze dne  a zároveň je-li uveden údaj Technický kód pak hodnota údaje Technický kód musí být = 51,52,53

 

 

 

 

 

05

Kód OSSZ / ÚP PSSZ

povinný

 N_3 znaky

 

Hodnota z číselníku (údaj OSSZ/ÚP PSSZ) C_COKR

 

06

Místně příslušná OSSZ / ÚP PSSZ

nepovinný

L2,SP 1-27 znaků

 

 

 

Identifikace pojištěnce

 

Číslo údaje

Údaj

Výskyt

Datový typ_délka

* je-li údaj uveden

Hodnoty_vazby_kontroly

07

Příjmení (poslední)

povinný

A,ZX,SP_1-50 znaků

Hodnota:

alfaznaky a znaménka:

pomlčka(-)[U+002D], čárka (,)[U+002C],  tečka(.)[U+002E], ostrý akcent (´)[U+00B4]

08

Jméno

povinný

A,ZX,SP_1-50 znaků

Hodnota:

alfaznaky a znaménka:

pomlčka(-)[U+002D], čárka (,)[U+002C],  tečka(.)[U+002E], ostrý akcent (´)[U+00B4]

09

Titul

nepovinný

A,ZX,SP_1-30 znaků

Hodnota:

alfaznaky a znaménka:

pomlčka(-)[U+002D], čárka (,)[U+002C],  tečka(.)[U+002E], ostrý akcent (´)[U+00B4]

10

Datum narození

povinný

D_8-10 znaků (DD.MM.RRRR), pro e - Podání platí zápis D_10 (RRRR-MM-DD)

kontrola datumu narození proti RČ

11

Rodné číslo pojištěnce

povinný

NN_9(10) znaků

standardní test na RČ (včetně doposud nepoužívaného formátu) a EČP;

kontrola datumu narození proti RČ

18

Rodné příjmení

povinný

A,ZX,SP_1-50 znaků

Hodnota:alfaznaky a znaménka:

pomlčka(-)[U+002D], čárka (,)[U+002C], tečka(.)[U+002E], ostrý akcent (´)[U+00B4]

19

Místo narození

povinný

A,NN,ZZ,SP_1-50 znaků

Hodnota:

alfaznaky, numerické znaky a znaménka:

pomlčka(-)[U+002D], čárka (,)[U+002C],  tečka(.)[U+002E], ostrý akcent (´)[U+00B4], plus(+)[U+002B], lomítko (/)[U+002F],  zpětné lomítko (\)[U+005C]

12

Ulice

nepovinný

A,NN,ZZ,SP_1-50 znaků

Hodnota:

alfaznaky, numerické znaky a znaménka:

pomlčka(-)[U+002D], čárka (,)[U+002C],tečka(.)[U+002E], ostrý akcent (´)[U+00B4],  plus(+)[U+002B], lomítko (/)[U+002F], zpětné lomítko (\)[U+005C]

13

Číslo domu

povinný

A,NN,ZZ_1-12 znaků

Hodnota:

alfaznaky, numerické znaky a znaménka:

pomlčka(-)[U+002D], čárka (,)[U+002C],tečka(.)[U+002E], ostrý akcent (´)[U+00B4],  plus(+)[U+002B], lomítko (/)[U+002F], zpětné lomítko (\)[U+005C]

14

Obec

povinný

A,NN,ZL,SP_1-50 znaků

Hodnota:

alfaznaky, numerické znaky a znaménka:

pomlčka(-)[U+002D], čárka (,)[U+002C],tečka(.)[U+002E], ostrý akcent (´)[U+00B4],  plus(+)[U+002B]

15

Pošta

nepovinný

2-5 znaků

Pouze pokud stát=CZ

16

PSČ (POSTCODE)

nepovinný

* N_5 znaků

** A,NN,ZZ_1-11 znaků

* je-li údaj Stát = CZ pak se jedná o povinný numerický údaj, současně platí, že první číslice tohoto údaje ≠ 0,8,9

** je-li údaj Stát ≠ CZ pak se jedná o nepovinný údaj

 

17

Stát

povinný

A_2 znaky

Hodnota z číselníku (údaj Stát) C_STAT

 

 

 

Průběh pojištění v daném roce

 

Číslo údaje

Údaj

Výskyt

Datový typ_délka

* je-li údaj uveden

Hodnoty_vazby_kontroly

20, 41, 62

Kód

povinný

A,N a znaménko +_3 znaky

Hodnota z číselníku (údaj Kód)

1.znak

1 – jeden (první) pracovní poměr u zaměstnavatele

2 – druhý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

3 – třetí souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

4 – čtvrtý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

5 – pátý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

6 – šestý (a další) souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

 

A – dohoda o pracovní činnosti

B – druhá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

C – třetí souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

D – čtvrtá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

E – pátá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

F – šestá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

G – sedmá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

H – osmá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

I – devátá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

J – desátá (a další) souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele

 

K – dobrovolný pracovník pečovatelské služby

L – domácký zaměstnanec

M – pěstouni ve zvláštních případech

N – smluvní zaměstnanec

O – člen družstva (§ 5  odst. 1 písm. c) z.č.155/1995 Sb.)

P – člen družstva (§ 5 odst. 1 písm. x) z.č. 155/1995 Sb.)

R – jednatel, komanditista (§ 5 odst. 1 písm. w) z.č. 155/1995 Sb.)

S – společník (§ 5 odst. 1 písm. w) z.č. 155/1995 Sb.)

 

2.znak

D – výdělečná činnost po dovršení důchodového věku, nebo výdělečná činnost poživatele předčasného starobního důchodu, který zahájil výdělečnou činnost, ještě před dovršením důchodového věku, nebo výdělečná činnost poživatele řádného starobního důchodu, výdělečně činného po dovršení důchodového věku, který byl v minulosti, případně je i v současné době (vedle výdělečné činnosti v ČR) výdělečně činný v cizině

P – dodatečné zúčtování příjmů po skončení výdělečné činnosti

N – dávky nemocenského pojištění – poskytování nemocenského – po skončení výdělečné činnosti

R – dávky nemocenského pojištění – ošetřování člena rodiny (domácnosti) – po skončení výdělečné činnosti

M – dávky nemocenského pojištění – peněžitá pomoc v mateřství – po skončení výdělečné činnosti

V – výjimka

- neplatné skončení právního vztahu zakládajícího účast na pojištění

- výkon vojenské služby v rámci trvání výdělečné činnosti

+ – nepřichází-li v úvahu D, P, N, R, M, V v úvahu

 

* je-li první znak údaje Kód = P, R nebo S  pak druhý znak tohoto údaje nesmí být = P

* je-li první znak údaje Kód = R nebo S pak třetí znak tohoto údaje musí být = S

* je-li první znak údaje Kód = A-J nebo K, L, P, R, S pak druhý znak tohoto údaje nesmí být = R

* je-li druhý znak údaje Kód = R nebo V pak třetí znak tohoto údaje nesmí být = T 

 

3.znak

S – statutární zástupce obchodní společnosti, člen družstva v orgánech družstva

+ – nepřichází-li v úvahu S

 

* je-li třetí znak údaje Kód = S pak první znak tohoto údaje musí být = 1-6, A-J, L, N, P, R nebo S

* pro orgány ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a pro vězeňskou službu je přípustné i B,F,J,V,T

* je-li třetí znak údaje Kód = B,F,J,V pak první znak tohoto údaje musí být = 1

* je-li třetí znak údaje Kód = T pak první znak tohoto údaje musí být = 1 nebo A

* je-li třetí znak údaje Kód = B,F,J,V pak druhý znak tohoto údaje nesmí být = R

21, 42, 63

MR (malý rozsah)

povinný

A_1 znak

Hodnota z číselníku (údaj Malý rozsah)

A – zaměstnání malého rozsahu

N – nejedná se o zaměstnání malého rozsahu

 

* je-li první znak údaje Kód = M,P,R nebo S pak hodnota Malý rozsah nesmí být = A

* je-li třetí znak údaje Kód = B,F,J,V,T pak hodnota Malý rozsah nesmí být = A

* je-li druhý znak údaje Kód = P nebo R pak hodnota údaje Malý rozsah nesmí být = A

22-23, 43-44, 64-65

Od – Do

nepovinný

D_4-6 znaků (DD.MM.), pro e - Podání platí zápis D_10 (RRRR-MM-DD)

* je-li druhý znak údaje Kód = P pak se údaje Od – Do neuvádějí

* je-li druhý znak údaje Kód ≠ P pak jsou údaje Od – Do povinné

* Od ‹ nebo = Do

* je-li více intervalů Od – Do, intervaly se nesmí překrývat

24, 45, 66

Dny započtené

nepovinný

NN_1-3 znaky

* vždy ‹ nebo = 365 (nebo 366 v přestupných letech)

* Je-li v údaji Kód na druhé pozici V, pak údaj Dny započtené ‹ nebo = Σ dnů z intervalu Od – Do

* je-li splněna alespoň jedna z podmínek – údaj Malý rozsah = A nebo je-li třetí znak údaje Kód = S jedná se o tzv. specifické doby a platí

  1. je-li údaj Vyloučené doby = 0 pak údaj Dny započtené = ∑ dnů z intervalu Od – Do minus ∑ dnů z měsíců bez pojištění označených X (x).
  2. Je-li údaj Vyloučené doby › 0 a současně měs 13 = X (x) nebo všechny měsíce z intervalu Od – Do = X (x), pak je-li

-          doba specifická pouze proto, že údaj Malý rozsah = A pak hodnota údaje Započtené dny = hodnota údaje Vyloučené doby

-          doba specifická proto, že údaj Malý rozsah = A a současně proto, že třetí pozice údaje Kód = S pak hodnota údaje Započtené dny ‹ nebo = hodnota údaje Vyloučené doby

-          doba specifická pouze proto, že třetí pozice údaje Kód = S pak hodnota údaje Započtené dny = 0

pozn. jinak je-li údaj Vyloučené doby › 0 pak nelze vztah údajů Dny započtené a měsíce bez pojištění X (x) určit a otestovat

  1. je-li údaj Odečtené doby › 0 pak údaj Dny započtené = ∑ dnů z intervalu Od – Do minus Odečtené doby

pozn. pro současný výskyt Vyloučených dob a Odečtených dob není třeba zvláštního testu, jinak

* je-li údaj Odečtené doby = 0 pak údaj Dny započtené = ∑ dnů z intervalu Od – Do minus ∑ dnů z měsíců bez pojištění označených X (x)

* je-li údaj Odečtené doby › 0 pak údaj Dny započtené = ∑ dnů z intervalu Od – Do minus Odečtené doby

* vždy ‹ nebo = ∑ dnů z intervalu Od – Do

* je-li druhý znak údaje Kód = P pak se údaj Dny započtené neuvádí

* je-li měs 13 = X (x) pak se údaj Dny započtené neuvádí

* je-li třetí znak údaje Kód = T pak údaj Dny započtené musí být ‹ nebo = ∑ dnů z intervalu Od – Do minus ∑ dnů z měsíců bez pojištění označených X (x)

25-37, 46-58, 67-79

Měsíce bez pojištění

nepovinný

A_1 znak

Hodnota:

alfaznak X (x)

* vyznačený měsíc bez pojištění musí být › nebo = údaji MM z data Od

* vyznačený měsíc bez pojištění musí být ‹ nebo = údaji MM z data Do

* je-li druhý znak údaje Kód = P,N,R,M pak se Měsíce bez pojištění neuvádějí

* je-li měs 13 = X (x) pak údaj Od = 1.1. a údaj Do = 31.12.

* je-li měs 13 = X (x) pak žádný z měs 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 nesmí být = X (x)

* je-li měs 13 = X (x), pak druhý znak údaje kód ≠ V

* je-li druhý znak údaje kód = V, pak alespoň jeden měsíc z intervalu „od – do“ = X (x)

* platí vztahy uvedené k údaji Dny započtené

38, 59, 80

Vyloučené doby

nepovinný

NN_1-3 znaky

* jsou-li uvedeny a současně druhý znak údaje Kód ≠ D nebo pokud třetí znak údaje Kód ≠ S pak je údaj Vyloučené doby ‹ nebo = údaji Dny započtené

* je-li druhý znak údaje Kód = P pak se údaj Vyloučené doby neuvádí

* je-li druhý znak údaje Kód = D pak je údaj Vyloučené doby ‹ nebo = údaj Odečtené doby

39, 60, 81

Vyměřovací základ

nepovinný

NN_1-10 znaků

* je-li druhý znak údaje Kód = P pak údaj Vyměřovací základ musí být uveden

* je-li údaj Započtené dny = údaji Vyloučené doby a současně je-li druhý znak údaje Kód ≠ D nebo je-li třetí znak údaje Kód ≠ S pak se údaj Vyměřovací základ neuvádí

* je-li v následujícím řádku (tj. výskytu) průběhu činnosti druhý znak údaje Kód = D a údaj Započtené dny je neprázdný pak se údaj Vyměřovací základ v předcházejícím řádku doby pojištění před dovršením důchodového věku  neuvádí

* je-li druhý znak údaje Kód = D a údaj Započtené dny je prázdný a údaj Odečtené doby = údaji Vyloučené doby pak se údaj Vyměřovací základ neuvádí

* je-li druhý znak údaje Kód ≠ D a údaj Započtené dny je prázdný pak se údaj Vyměřovací základ neuvádí

40, 61, 82

Odečtené doby

nepovinný

 NN_1-3 znaky

* je-li druhý znak údaje Kód = P pak se údaj Odečtené doby neuvádí

* je-li údaj Odečtené doby uveden pak druhý znak údaje Kód musí být = D

* je-li údaj Odečtené doby uveden pak musí být › nebo = údaji Vyloučené doby

* je-li druhý znak údaje Kód = D pak údaj Odečtené doby musí být › nebo = ∑ dnů z měsíců bez pojištění označených X (x)

83

Celkem (Vyloučené doby)

nepovinný

NN_1-10 znaků

* je-li uveden pak musí být = ∑ z údajů Vyloučené doby ze všech dob (tj. výskytů intervalů Od – Do)

 

84

Celkem (Vyměřovací základ)

nepovinný

NN_1-10 znaků

* je-li uveden pak musí být = ∑ z údajů Vyměřovací základ ze všech dob (tj. výskytů intervalů Od – Do)

85

Celkem (Odečtené doby)

nepovinný

NN_1-10 znaků

* je-li uveden pak musí být = ∑ z údajů Doby odečtené ze všech dob (tj. výskytů intervalů Od – Do)

 

 

 

Identifikační údaje zaměstnavatele a podpisy

 

Číslo údaje

Údaj

Výskyt

Datový typ_délka

* je-li údaj uveden

Hodnoty_vazby_kontroly

86

Název zaměstnavatele

povinný

L2_1-144 znaků

Hodnota:

všechny znaky dle ISO 8859-2 (Latin 2) tvaru 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, Ax, Bx, Cx, Dx, Ex, Fx

87

nepovinný

A,NN,ZZ_1-35 znaků

 

88

Variabilní symbol

povinný

* N_8 znaků

** N_10 znaků

* standardní test na osmimístný VS

** standardní test na desetimístný VS

89

Výdělečná činnost od

nepovinný

D_8-10 znaků (DD.MM.RRRR), pro e - Podání platí zápis D_10 (RRRR-MM-DD)

* je-li údaj Výdělečná činnost od uveden pak musí být ‹ nebo = hodnota DD.MM.RRRR (hodnota složená z minima údajů Od DD.MM. + údaje Za rok RRRR) a současně > nebo = datum narození

90

Datum vyhotovení ELDP

povinný

D_8-10 znaků (DD.MM.RRRR), pro e - Podání platí zápis D_10 (RRRR-MM-DD)

* musí být › nebo = DD.MM.RRRR (hodnota složená z maxima údajů Do DD.MM. + údaje Za rok RRRR) a současně ‹ nebo = datu přijetí (datum přijetí = datum skenování nebo datum přijetí na DIS)