ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Číselníky


Číselníky slouží jako podpora pro vyplňování položek v uveřejňovaných tiskopisech. Struktura číselníků vychází z legislativních podkladů a je přizpůsobena potřebám ČSSZ. Naplnění číselníků hodnotami vychází rovněž z legislativy a jejích změn a respektuje potřeby ČSSZ. Číselníky se průběžně aktualizují.

Číselníkem se rozumí uspořádaný seznam kódů a jim přiřazených významů. Číselník představuje vzestupně či sestupně uspořádanou řadu číselných znaků, písmen či jejich kombinací. 

 

Přehled používaných číselníků při vyplňování tiskopisů platných od ledna 2009.

 

C_AKCE (HTM 34,66 kB) Druhy akcí ONZ

C_DATYP (HTM 296,48 kB)

Aktualizováno k 8.6.2023

Datové typy
C_DRUHZAMUP (HTM 9,6 kB) Číselník druhů zaměstnání pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti)

C_DUVNEPOSPOD (PDF 139,68 kB)

 Aktualizováno 3.6.2024

Číselník důvodů neposkytnutí podkladů  pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti) -

C_DUVUKPRACVZT (XLSX 12,5 kB)

Aktualizováno k 1.4.2022

Číselník důvodů ukončení pracovněprávního vztahu pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti)

C_DUVUKSLUZPOM (XLSX 11,69 kB)

Aktualizováno k 1.4.2022

Číselník důvodů ukončení služebního poměru pro ÚP (podpora v nezaměstnanosti)
C_STAT Číselník zemí (CZEM) DP AA0033 dle ISO 3166-1
C_POHL (HTM 15,2 kB) Číselník pohlaví AL0042

C_COKR (XLSX 16,95 kB)

Aktualizováno k 25.8.2022

Číselník okresů (pro e - Podání)
C_DRCI (PDF 38,83 kB) Číselník druhů pracovních činností
C_DUCH (HTM 30,76 kB) Číselník typů důchodů v ONZ
C_SCIP (HTM 26,59 kB) Číselník specifikace cizozemského nositele pojištění

C_ZPOJ (PDF 139,99 kB)

Aktualizováno k 28.5.2024

Číselník zdravotních pojišťoven
CIS_DIAGNOZA (HTM 7,24 kB) Číselník diagnóz MKN – 10
CIS_DRUHZAMESTNANI (HTM 12,45 kB) Číselník druhů zaměstnání pro e-Neschopenku
CIS_DUVUKPRIP (HTM 11,18 kB) Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti

C_KODBANKY (HTM 295,72 kB)

Aktualizováno k 8.6.2023

Číselník kódů tuzemských bank pro vyplňování tiskopisů ZZVDPN a NEMPRI20
C_TYPBANKY (HTM 74,86 kB) Číselník typ id banky (směrový kód zahraničních bank) pro vyplňování tiskopisů ZZVDPN a NEMPRI20
C_OSSZBANKUCTY (XLSX 20,39 kB) Seznam bankovních účtů OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno včetně IBAN
C_ODBORNOSTI (HTM 305,3 kB) Číselník lékařských odborností pro eNeschopenku od 1.1.2020 (číselník odborností ÚZIS upravený jen na odbornosti s oprávněním vystavovat RDPN)