Číselník diagnóz CIS_DIAGNOZA (MKN – 10)

 

 

Číselník diagnóz CIS_DIAGNOZA (MKN – 10) je v souladu s desátou revizí mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, která je garantovaná Ústavem zdravotnických informací a statistiky.

 

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
je výsledkem revize, jejíž přípravu koordinovala Světová zdravotnická organizace (WHO) a na které se podílela řada odborníků, komisí a konferencí na mezinárodní i národní úrovni. Na přípravě desáté revize se svými připomínkami od zástupců odborných společností podílela i Česká republika.

 

ČSSZ používá třímístný a čtyřmístný kód.

 

Číselník je možné si stáhnout na: http://www.uzis.cz/cz/mkn/seznam.html

 

Další informace o číselníku mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů naleznete: http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html