C_POHL          Číselník pohlaví     AL0042
Číselník  používejte při vyplňování tiskopisů platných od ledna 2009.
DP AA0211 AL0042 Číselník pohlaví    
         
Kód položky Název položky Zkrácený název položky Platnost od Platnost do
0 nezjištěno 0 01.01.2009 31.03.2022 (pro ONZ)
1 mužské M 01.01.2009  
2 ženské Ž 01.01.2009  
9 neuvedeno 9 ČSSZ nepoužívá  ČSSZ nepoužívá