Kód položky

Název položky

Platnost od

Platnost do

Poznámka

L01

alergologie a klinická imunologie

1.9.2019

 

 

L02

anesteziologie a intenzivní medicína

1.9.2019

 

 

L04

cévní chirurgie

1.9.2019

 

 

L05

dermatovenerologie

1.9.2019

 

 

L07

dětská chirurgie

1.9.2019

 

 

L08

dětské lékařství

1.9.2019

 

 

L09

endokrinologie a diabetologie

1.9.2019

 

 

L10

gastroenterologie

1.9.2019

 

 

L11

geriatrie

1.9.2019

 

 

L12

gynekologie a porodnictví

1.9.2019

 

 

L13

hematologie a transfúzní lékařství

1.9.2019

 

 

L14

hygiena a epidemiologie

1.9.2019

 

 

L15

chirurgie

1.9.2019

 

 

L16

infekční lékařství

1.9.2019

 

 

L17

kardiochirurgie

1.9.2019

 

 

L18

kardiologie

1.9.2019

 

 

L19

klinická biochemie

1.9.2019

 

 

L20

klinická onkologie

1.9.2019

 

 

L21

lékařská genetika

1.9.2019

 

 

L22

lékařská mikrobiologie

1.9.2019

 

 

L23

nefrologie

1.9.2019

 

 

L24

neurochirurgie

1.9.2019

 

 

L25

neurologie

1.9.2019

 

 

L26

nukleární medicína

1.9.2019

 

 

L27

oftalmologie

1.9.2019

 

 

L28

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

1.9.2019

 

 

L29

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

1.9.2019

 

 

L30

patologie

1.9.2019

 

 

L31

plastická chirurgie

1.9.2019

 

 

L32

pneumologie a ftizeologie

1.9.2019

 

 

L33

praktické lékařství pro děti a dorost

1.9.2019

 

 

L34

psychiatrie

1.9.2019

 

 

L35

radiační onkologie

1.9.2019

 

 

L36

radiologie a zobrazovací metody

1.9.2019

 

 

L37

rehabilitační a fyzikální medicína

1.9.2019

 

 

L38

revmatologie

1.9.2019

 

 

L39

soudní lékařství

1.9.2019

 

 

L40

traumatologie

1.9.2019

 

 

L42

urologie

1.9.2019

 

 

L43

vnitřní lékařství

1.9.2019

 

 

L44

všeobecné praktické lékařství

1.9.2019

 

 

Z00

zubní lékařství

1.9.2019

 

 

Z01

orální a maxilofaciální chirurgie

1.9.2019

 

 

Z02

ortodoncie

1.9.2019

 

 

Z03

klinická stomatologie

1.9.2019

 

 

N01

algeziologie

1.9.2019

 

 

L03

angiologie

1.9.2019

 

 

L06

dětská a dorostová psychiatrie

1.9.2019

 

 

N02

dětská dermatovenerologie

1.9.2019

 

 

N03

dětská endokrinologie a diabetologie

1.9.2019

 

 

N04

dětská gastroenterologie a hepatologie

1.9.2019

 

 

N05

dětská kardiologie

1.9.2019

 

 

N06

dětská nefrologie

1.9.2019

 

 

N08

dětská onkologie a hematologie

1.9.2019

 

 

N09

dětská otorinolaryngologie

1.9.2019

 

 

N10

dětská pneumologie

1.9.2019

 

 

N11

dětská radiologie

1.9.2019

 

 

N12

dětská revmatologie

1.9.2019

 

 

N13

dětská urologie

1.9.2019

 

 

N14

dorostové lékařství

1.9.2019

 

 

N15

epidemiologie

1.9.2019

 

 

N16

foniatrie

1.9.2019

 

 

N17

gerontopsychiatrie

1.9.2019

 

 

N18

hrudní chirurgie

1.9.2019

 

 

N19

hygiena dětí a dorostu

1.9.2019

 

 

N20

hygiena obecná a komunální

1.9.2019

 

 

N22

hyperbarická a letecká medicína

1.9.2019

 

 

N23

intenzívní medicína

1.9.2019

 

 

N24

intervenční radiologie

1.9.2019

 

 

N26

klinická osteologie

1.9.2019

 

 

N27

klinická výživa a intenzivní metabolická péče

1.9.2019

 

 

N28

koloproktologie

1.9.2019

 

 

N29

korektivní dermatologie

1.9.2019

 

 

N30

maxilofaciální chirurgie

1.9.2019

 

 

N31

medicína dlouhodobé péče

1.9.2019

 

 

N32

návykové nemoci

1.9.2019

 

 

N33

neonatologie

1.9.2019

 

 

N34

neuroradiologie

1.9.2019

 

 

N35

onkogynekologie

1.9.2019

 

 

N36

onkochirurgie

1.9.2019

 

 

N37

onkourologie

1.9.2019

 

 

N38

ortopedická protetika

1.9.2019

 

 

N39

paliativní medicína

1.9.2019

 

 

N40

perinatologie a fetomaternální medicína

1.9.2019

 

 

N41

popáleninová medicína

1.9.2019

 

 

N42

posudkové lékařství

1.9.2019

 

 

N44

psychosomatika

1.9.2019

 

 

N45

reprodukční medicína

1.9.2019

 

 

N46

sexuologie

1.9.2019

 

 

N47

spondylochirurgie

1.9.2019

 

 

N48

tělovýchovné lékařství

1.9.2019

 

 

N49

vaskulární intervenční radiologie

1.9.2019

 

 

N50

veřejné zdravotnictví

1.9.2019

 

 

L41

urgentní medicína

1.9.2019

 

 

N51

urogynekologie

1.9.2019

 

 

FN1

onkologická farmacie

1.9.2019

 

 

FN2

nutriční podpora

1.9.2019

 

 

10

Ortotik-protetik

1.9.2019

 

 

19

Adiktolog

1.9.2019

 

 

N52

gynekologie dětí a dospívajících

1.9.2019

 

 

L45

dětská neurologie

1.9.2019

 

 

L47

pediatrie

1.9.2019

 

 

N53

intervenční kardiologie

1.9.2019