CIS_DUVUKPRIP  Číselník důvodů k ukončení pracovní neschopnosti pro e-Neschopenku
KÓD POLOŽKY  NÁZEV POLOŽKY POPIS POLOŽKY  Platnost od Platnost do
0 aptus (norm. ukončení nemoci) normální ukončení nemoci 1.7.2010  
1 důchod starobní důchod starobní 1.7.2010  
2 důchod I (IČ) důchod invalidní / částečně invalidní 1.7.2010  
3 mateřská dovolená mateřská dovolená 1.7.2010  
4 vyčerpání dávek vyčerpání dávek 1.7.2010  
5 nástup do lázní nástup do lázní 1.7.2010  
6 rozhodnutím OSSZ rozhodnutím OSSZ nebo jiným orgánem nem. poj. 1.7.2010  
7 jiný způsob jiný způsob 1.7.2010  
8 storno potvrzení o PN storno potvrzení o PN 1.7.2010  
9 předání mimo okres předání mimo okres 1.7.2010  
E exitus exitus 1.7.2010  
N neuvedeno neuvedeno 1.7.2010