Společné zdanění manželů

V případě, že daná OSVČ bude mít stanoven výpočet daně ze společného základu daně manželů, bude pro stanovení vyměřovacího základu OSVČ vycházet z celkových příjmů a výdajů, které jako OSVČ dosáhne z výkonu samostatné výdělečné činnosti, tj. skutečnost, že daná OSVČ využila výpočtu daně ze společného základu daně manželů, nebude mít na stanovení výše jejího vyměřovacího základu pro odvod pojistného žádný vliv.

Jestliže tedy OSVČ pouze využije možnosti výpočtu daně ze společného základu daně manželů, nemůže být jeho manželka (její manžel), která činnost nevykonává, z tohoto důvodu považována za OSVČ a neplní tedy povinnosti, které OSVČ ukládá platná právní úprava, tj. nepodává Přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

Pokud OSVČ využije rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby, nemůže využit výpočet daně ze společného základu daně manželů (viz. ust. § 13a odst. 4 písm. c) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).