ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Změna výše minimálních záloh OSVČ v roce 2024


Pro OSVČ, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost v roce 2023 a byla povinna platit zálohy na pojistné, platí:

Minimální měsíční vyměřovací základ stanovený pro zálohy roku 2023 platí do měsíce prosince 2023.

Od měsíce ledna 2024, je stanoven minimální měsíční vyměřovací základ roku 2024 pro

  • hlavní činnost 13 191 Kč
  • vedlejší činnost 4 837 Kč
  • hlavní činnost OSVČ, která zahájila samostatnou výdělečnou činnost a tuto v předchozích 20 kalendářních letech nevykonávala, 10 992 Kč

 

Záloha na pojistné z tohoto minimálního měsíčního vyměřovacího základu činí pro

  • hlavní činnost 3 852 Kč
  • vedlejší činnost 1 413 Kč
  • hlavní činnost OSVČ, která zahájila samostatnou výdělečnou činnost a tuto v předchozích 20 kalendářních letech nevykonávala, 3 210 Kč

 

Pro OSVČ, která zahájí činnost v roce 2024 a vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, nebo se přihlásí k účasti na důchodovém pojištění při výkonu vedlejší činnosti, platí minimální zálohy stanovené pro rok 2024, tzn. při výkonu hlavní činnosti 3 852 Kč, při výkonu vedlejší 1 413 Kč.

OSVČ, která zahájila samostatnou výdělečnou činnosti, vykonává ji jako hlavní a předcházejících 20 kalendářních letech, předcházející roku zahájení činnosti, tuto nevykonávala, činí v roce zahájení činnosti, a v bezprostředně následujících dvou kalendářích letech, její minimální měsíční vyměřovací základ 25 % průměrné mzdy. Od 1. 1. 2024 činí minimální vyměřovací základ pro tuto OSVČ částku 10 992 Kč, tedy minimální výše zálohy na pojistné činí 3 210 Kč.