ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Způsoby elektronického podání pro zaměstnavatele


Tiskopisy Evidenční list důchodového pojištění (ELDP), Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) – ONZ, Přehled o výši pojistného (PVPOJ) a Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI) vyplníte jednoduše na PC a odešlete pomocí ePortálu ČSSZ.

Vyplnění tiskopisů na ePortálu ČSSZ není podmíněno přihlášením se k ePortálu ČSSZ. Pokud se však klient k ePortálu prostřednictvím datových schránek nebo Národní identitní autority přihlásí, budou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ.

ePortál ČSSZ umožňuje uložit byť i rozepsaný formulář na vlastní PC.

Vyplněný interaktivní tiskopis lze odeslat prostřednictvím datové schránky, s uznávaným elektronickým podpisem nebo s využitím přístupu k ePortálu ČSSZ se zaručenou identitou prostřednictvím Národní identitní autority:

 

Datové schránky

Tiskopisy   ONZ, PVPOJ a NEMPRI předávané prostřednictvím informačního systému datových schránek je třeba zasílat do určené datové schránky příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno (dále jen „OSSZ“), alternativně do datové schránky e - Podání (ID datové schránky: 5ffu6xk).

Tiskopis ELDP lze zasílat výhradně do datové schránky e-podani CSSZ: 5ffu6xk.

 

Uznávaný elektronický podpis

Pokud vlastníte uznávaný elektronický podpis, je potřeba jej pro zasílání všech výše uvedených předepsaných tiskopisů na elektronickou adresu podatelny veřejné rozhraní pro e - Podání (tzv. VREP/APEP) nejprve zaregistrovat na příslušné OSSZ a současně zaregistrovat i osoby oprávněné k podávání formulářů.

 

Národní identitní autorita (NIA)

Tiskopisy ELDP, ONZ, PVPOJ a NEMPRI může klient přihlášený k ePortálu ČSSZ prostřednictvím NIA zaslat za pomocí tlačítka Odeslat přes ePortál, a to bez použití uznávaného elektronického podpisu.

Tiskopisy ELDP, ONZ, PVPOJ a NEMPRI je možné zasílat výhradně ve formátu XML odpovídající specifikaci OSSZ.

Pozn. výše uvedené předepsané tiskopisy podepsané uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v jiném členském státě EU se zasílají na elektronické adresy podatelny příslušné OSSZ (v uživatelsky čitelných formátech, např. pdf, jpg, tiff).

  • Požadavky na využívání interaktivních tiskopisů naleznete na této stránce.

 

Využíváte k zasílání tiskopisů ČSSZ mzdový software?

Některé speciální (mzdové, účetní, personální) programy mohou obsahovat funkce i formuláře pro odesílání pomocí služby e - Podání ČSSZ. Pro zjištění vlastností svého speciálního programu kontaktujte dodavatele/výrobce vámi užívaného programu.

Pokud máte speciální program pro správu své firmy, který generuje formuláře ČSSZ, ale neumožňuje jejich přímé odeslání, zjistěte si, zda váš program umí export dat z formulářů do datové věty (ve formátu xml). Pokud ano, můžete svá data naimportovat do elektronického formuláře ČSSZ, a to prostřednictvím ePortálu ČSSZ pomocí tlačítka „Načíst tiskopis ze souboru“. Tiskopis pak snadno odešlete přímo příslušné OSSZ.

Vyplněné tiskopisy lze zasílat prostřednictvím datové schránky, s uznávaným elektronickým podpisem (certifikát pro uznávaný elektronický podpis je třeba nejprve na příslušné OSSZ zaregistrovat) nebo s využitím přístupu k ePortálu ČSSZ se zaručenou identitou prostřednictvím Národní identitní autority.

Načtení datové věty (xml souboru), kterou si vytvoříte ve svých speciálních mzdových či účetních programech, do interaktivního tiskopisu umožní jednoduše a rychle zkontrolovat její správnost, což je předpoklad k přijetí tiskopisu systémy ČSSZ.