ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

General Information


Pension Insurance Benefits

The following benefits are provided from pension insurance if the determined conditions are fulfilled:

  • old-age pension
  • invalidity pension
  • widow’s and widower’s pension
  • orphan’s pension.

Entitlement to benefits

The Czech Social Security Administration is competent for a decision on entitlement and amount of a benefit. The entitlement is examined after submitting an application on a prescribed form at the locally competent District Social Security Administration OSSZ/PSSZ/MSSZ pursuant to the place of the applicant’s permanent residence. For further information visit the competent District Social Security Administration (or the Prague Social Security Administration or the Municipal Social Security Administration in Brno).