ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Payment of benefits


The rules for the payment of benefits vary depending on the type of benefit and whether the benefit is paid to the Czech Republic or abroad. The procedure for paying the benefit must always be in accordance with Czech legislation, a given bilateral agreement or European social security law, depending on where the benefit is paid.

Last update: 7. 2. 2022