ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Выплата пособий


Правила выплаты пособий различаются в зависимости от типа пособия, а также от того, выплачивается ли пособие в Чешской Республике или за рубежом. Порядок действий при выплате пособия должен соответствовать чешскому законодательству, конкретным двусторонним договорам или европейским нормам социального обеспечения в зависимости от того, в каком государстве выплачивается пособие.

Последнее обновление: 7. 2. 2022