ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pension insurance


The Czech statutory pension insurance allows persons participating in the scheme, or their survivors, to receive a pension in the event of old age, disability or death of the breadwinner. (This is the so-called 1st pillar.) It is a general insurance policy carried out by the CSSA, or DSSA respectively.

The general regulation providing for pension rights, the method of determination of the pension amounts and conditions for their payment is Act No. 155/1995 Coll. on pension insurance, which entered into force on 1 January 1996.

For more information on pension insurance please see the Ministry of Labour and Social Affairs.

Last update: 29. 3. 2022