ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Výše a sazba pojistného


Sazby pojistného z vyměřovacího základu činí:

  • u zaměstnavatelů
    • 24,8 % z vyměřovacího základu, který odpovídá úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců, kteří nevykonávají práce zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
    • 27,8 % z vyměřovacího základu, který odpovídá úhrnu vyměřovacích základů jeho zaměstnanců, kteří vykonávají práce zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 24,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti (dochází k postupnému navyšování: – v roce 2025 bude sazba činit 28,8 % a počínaje rokem 2026 pak 29,8 %)
  • u zaměstnanců 7,1 %, z toho: 6,5 % na důchodové pojištění, 0,6 % na nemocenské pojištění,
  • u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) 29,2 %, z toho: 28 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
  • u OSVČ, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, 2,7 % z vyměřovacího základu,
  • u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28 %,
  • u zahraničních zaměstnanců, kteří se dobrovolně přihlásí k účasti na nemocenském pojištění, 2,7 % z vyměřovacího základu.