ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Aktuální informace k prominutí pojistného a odkladu platby pojistného

26 06/2020 Praha

Ředitelské volno či plánovaná rekonstrukce školy vs nárok na ošetřovné

26. 06. 2020

Konec školního roku se blíží a některé školy se rozhodly vyhlásit ředitelské volno či zahájit plánovanou rekonstrukci objektu. Jelikož se v těchto případech jedná o plánované uzavření z rozhodnutí ředitele či ředitelky školského zařízení, osobám pobírajícím dávku ošetřovného za této situace ošetřovné nenáleží. V době letních prázdnin již nárok na ošetřovné nemáte, jelikož přijatá mimořádná vládní opatření v souvislosti s úpravou podmínek nároku na ošetřovné jsou platná do 30. června 2020.

Plánovaná rekonstrukce školy ani ředitelské volno nejsou důvody, s nimiž je podle předpisů o nemocenském pojištění spojen nárok na ošetřovné.
Právní úprava provedená březnovým zákonem č. 133/2020 Sb., o úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění pozdějších dvou novel se dotkla věkové hranice dětí, na které lze ošetřovné čerpat, jeho výše a podpůrčí doby, avšak nezasahuje do výše zmíněné základní podmínky nároku na dávku (uzavření školy z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události).

Ředitelské volno ohlášené na poslední dva červnové dny nepředvídanou událostí není. Vyhlašuje se i během roku a rodiče s ním při zajišťování péče o děti počítají, mohou si v zaměstnání vyřídit dovolenou a trávit tak s dětmi delší čas. I táborové turnusy letos začínají již o posledním červnovém víkendu. Pečující osoba takovéto dny nevykazuje ve výkazu péče jako dny, kdy o dítě pečovala z důvodu mimořádného uzavření školy. A tyto dny nejsou omluvenou překážkou v práci na straně zaměstnance.
Ze stejných důvodů by ošetřovné nenáleželo ani v případě plánované rekonstrukce školy.

Nárok na ošetřovné rovněž nevzniká ve dnech, kdy je dítě ve škole, a to včetně předání vysvědčení či odevzdání knih. Proto pojištěnec/pojištěnka takové dny nebude uvádět ve výkazu péče jako dny péče o dítě, i když bude dítě ve škole např. jenom 1 hodinu.

Příklady:

  1. Škola bude mít ke konci června ředitelské volno (29. a 30. 6. 2020)
    V případě, kdy bude škola uzavřena od pondělí 29. 6. 2020 z důvodu ředitelského volna, je možné čerpat ošetřovné ještě za kalendářní dny sobotu a neděli 27. a 28. 6. 2020, pokud dítě nenavštěvuje školu ze zákonných důvodů a pokud v nich zaměstnanec o dítě pečoval.
  2. Škola plánuje v červnu desetidenní rekonstrukci, po kterou bude uzavřena
    Po dobu, po kterou je škola uzavřena kvůli rekonstrukci, není dán nárok na ošetřovné. Tyto dny si pojištěnec/pojištěnka nemůže uvést jako dny, kdy o dítě pečoval/a s nárokem na ošetřovné.

Podmínky pro nárok na čerpání ošetřovného se od 1. 7. 2020 mění zpět do původního stavu. Čerpání ošetřovného během letních prázdnin bude možné pouze za splnění zákonem stanovených podmínek:

  • Rodič nemůže vykonávat zaměstnání z důvodu ošetřování dítěte mladšího 10 let, které onemocnělo nebo utrpělo úraz.
  • Ošetřování člena domácnosti (např. staršího dítěte), jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou.

Ošetřovné je poskytováno na 9 kalendářních dnů, u samoživitelů na 16 kalendářních dnů.

Více informací k ošetřovnému z důvodu uzavření škol lze nalézt zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Placení pojistného

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace