ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Žádost o důchod online

20 03/2024 Praha

Poradenský den k důchodům s anglicko-českým tlumočením

20. 03. 2024

Blíží se Váš důchodový věk a nehovoříte dobře česky? Nabízíme možnost konzultovat otázky související s Vašimi nároky z českého systému důchodového pojištění s možností tlumočení do angličtiny. Objednejte se na čtvrtek 11. dubna 2024 v Klientském centru ústředí ČSSZ v Praze.

Konzultace budou poskytnuty individuálně, bezplatně a s možností tlumočení do angličtiny. Klienti se mohou informovat o podmínkách jejich nároku na důchod z českého systému důchodového pojištění, o postupech v případě, kdy pracovali ve více státech, jak probíhá vyplácení důchodu do zahraničí či další praktické informace. Konzultace se omezují výhradně na systém českého státního důchodového pojištění, tedy nikoliv na nároky vyplývající z komerčního důchodového pojištění anebo ze zahraničních důchodových systémů.

Místo a čas konání poradenského dne:

 

Na konzultaci je nutné se předem objednat online přes webovou aplikaci: WebCall, internetové objednávání (cssz.cz) respektive „Konzultace v angličtině/Consultation in English“.

Ke konzultaci budou zájemci potřebovat občanský průkaz nebo cestovní pas.

Doporučujeme přinést rovněž doklady související s jejich důchodovým pojištěním.

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Pojistné na sociální zabezpečení

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace