ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

15 09/2023 Praha

První poradenský den k důchodům pro francouzsky hovořící klienty v Praze

15. 09. 2023

Ve čtvrtek 12. října 2023 se v Praze uskuteční první poradenský den týkající se důchodového pojištění, na nějž srdečně zveme francouzsky hovořící klienty, kteří pracují nebo pracovali ve Francii a v České republice. Dotazy budou zodpovídat odborníci z České správy sociálního zabezpečení, zajištěno bude i tlumočení.

Konzultace jsou pro klienty bezplatné a jejich cílem je poskytnout osobní konzultaci lidem, kteří získali doby důchodového pojištění na území Francie i České republiky. Odborníci z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) budou odpovídat na jejich dotazy ohledně nároků z českého systému důchodového pojištění. Dozvědí se aktuální informace o podmínkách nároku na důchod v ČR, jak mají postupovat při vyřizování žádosti o důchod do zahraničí, jak se vyplácí důchod do zahraničí a další praktické informace. Na místě je zajištěno tlumočení.

Poradenský den se koná:

  • ve čtvrtek 12. října 2023 od 8:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 13:30 hodin

(poslední konzultace bude vyřízena ve 14:00)

  • v klientském centru ČSSZ na adrese: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Doporučujeme se ke konzultaci objednat online přes webovou aplikaci: webcall.cssz.cz.

Zájemci budou potřebovat průkaz totožnosti. Doporučujeme si vzít s sebou také doklady o pojištění (především ty, na kterých je uvedeno rodné číslo), případně korespondenci s institucemi důchodového pojištění apod.

Volejte Call Centra CSSZ

 

Допомога громадянам України та їхнім родинам
Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich rodiny

Інформація стосується допомоги громадянам України, які довгостроково проживають і працюють у Чеській Республіці, члени сімей яких приїжджають до Чеської Республіки внаслідок війни.

Збільшення розміру гуманітарної допомоги інвалідам: Заява про експертну оцінку стану здоров’я для цілей Закону № 66/2022 Збірки законів

Informace se týká pomoci občanům Ukrajiny, kteří v ČR dlouhodobě žijí a pracují a jejichž rodinní příslušníci přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky.

Zvýšení humanitární dávky zdravotně postiženým osobám: Žádost o posouzení zdravotního stavu pro účely zákona č. 66/2022 Sb

 

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Placení pojistného

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace