ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře lékařského SW


Rozšíření eNeschopenky o elektronické vyřizování žádostí na LPS

Oznamujeme, že v prvním pololetí bude systém eNeschopenky rozšířen o elektronické vyřizování žádostí na lékařskou posudkovou službu (zpětné uznání DPN, individuální vycházky,…). Popis změn rozhraní pro lékařské SW – rozšíření pro příjem odpovědi na zaslanou žádost včetně rozšíření notifikací zveřejníme v týdnu od 15. 2. 2021. Testovací prostředí pro testování této změny bude k dispozici od začátku dubna 2021. Spuštění v produkci předpokládáme koncem května.

Změny budou zpětně kompatibilní. Dokud SW nepřejde na novou verzi API 1.12, nebudou do něj předávány rozšířené odpovědi se stavem vyřízení žádosti ani notifikace o změně stavu. Žádosti od SW, který nebude podporovat novou verzi API, budou vyřizovány stávajícím způsobem. Doporučujeme úpravu lékařských a nemocničních SW na nové API realizovat do konce roku 2021, protože poskytovatelům lékařských služeb tak ulehčí administrativu při vyřizování žádostí na LPS. 

Zájemcům o distribuci průběžných informací o této i dalších programových úpravách eNeschopenek doporučujeme, aby se přihlásili k odběru novinek pro vývojáře lékařského SW na našem webu.

8. 2. 2021

Upozornění pro mzdové a personální systémy

Od 17.9.2020 dojde ke zrušení adres vrep1.cssz.cz a vrep2.cssz.cz, které budou plně nahrazeny adresou epodani.cssz.cz. Současně dojde ke změně SSL certifikátu, kterým je tato adresa zabezpečena - nově bude použit důvěryhodný certifikát od vydavatele „GeoTrust EV RSA CA 2018“.

V testovacím prostředí bude certifikát pro t-epodani.cssz.cz nahrazen dne 7.9.2020.

2. 9. 2020

Informace pro SW vývojáře byly rozděleny na Informace pro vývojáře mzdových a personálních systémů a na Informace pro vývojáře lékařského SW

Webové stránky Informace pro SW vývojáře byly rozděleny na Informace pro vývojáře mzdových a personálních systémů a na Informace pro vývojáře lékařského SW.

22. 7. 2020

Informace pro eNeschopenku od 1. 1. 2020


Obecné informace k eNeschopence pro zdravotnická zařízení a lékaře jsou zveřejňovány na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-lekare-a-zdravotnicka-zarizeni