ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře lékařského SW


Upozornění pro mzdové a personální systémy

Od 17.9.2020 dojde ke zrušení adres vrep1.cssz.cz a vrep2.cssz.cz, které budou plně nahrazeny adresou epodani.cssz.cz. Současně dojde ke změně SSL certifikátu, kterým je tato adresa zabezpečena - nově bude použit důvěryhodný certifikát od vydavatele „GeoTrust EV RSA CA 2018“.

V testovacím prostředí bude certifikát pro t-epodani.cssz.cz nahrazen dne 7.9.2020.

2. 9. 2020

Informace pro SW vývojáře byly rozděleny na Informace pro vývojáře mzdových a personálních systémů a na Informace pro vývojáře lékařského SW

Webové stránky Informace pro SW vývojáře byly rozděleny na Informace pro vývojáře mzdových a personálních systémů a na Informace pro vývojáře lékařského SW.

22. 7. 2020

Upozornění pro vývojáře lékařských SW

Upozorňujeme, že podání eNeschopenky by se měla z lékařských SW odeslat nejpozději druhý den od Data vystavení.  S ohledem na náběh systému zatím nebyla žádná kontrola nastavena. Po 1. 6. 2020 plánujeme zapnout kontrolu na datum odeslání podání lékaře nejpozději 14 dní po vystavení podání. Zamítnuto bude podání, kde datum odeslání >= datum vystavení + 14. Do budoucna předpokládáme další zpřísňování této kontroly.

28. 5. 2020

Informace pro eNeschopenku od 1. 1. 2020


Obecné informace k eNeschopence pro zdravotnická zařízení a lékaře jsou zveřejňovány na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-lekare-a-zdravotnicka-zarizeni