ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře lékařského SW


Prezentace z Workshopu 2021 k novému rozhraní v. 1.12

Na workshopu k novému rozhraní pro lékařské SW v. 1.12 konaném dne 5.3.2021 byly prezentovány 2 příspěvky:
1. úvodní prezentace s věcným popisem úprav a následně 2. technicky zaměřená prezentace.

Prezentace budou uloženy v archivu.

5. 3. 2021

Nové rozhraní B2B služeb pro eNeschopenku v. 1.12

Oznamujeme zveřejnění nového rozhraní pro lékařské SW v. 1.12. a komentovaného popisu. Hlavní změnou je plné elektronické zpracování žádostí ošetřujících lékařů k eNeschopenkám vyřizovaných lékařskou posudkovou službou. Pro představení změn a odborné konzultace k rozhraní budeme v pátek 5. 3. 2021 od 10 hodin pořádat vývojářský workshop formou Teams konference. Přihlášky s uvedením jména účastníka, firmy/výrobce a e-mailu zasílejte na podpora.eneschopenka@cssz.cz, do předmětu uveďte „Workshop 2021“. Akce je určena pro výrobce lékařských a nemocničních SW pro maximálně 2 přístupová místa za firmu / výrobce SW.

16. 2. 2021

Rozšíření eNeschopenky o elektronické vyřizování žádostí na LPS

Oznamujeme, že v prvním pololetí bude systém eNeschopenky rozšířen o elektronické vyřizování žádostí na lékařskou posudkovou službu (zpětné uznání DPN, individuální vycházky,…). Popis změn rozhraní pro lékařské SW – rozšíření pro příjem odpovědi na zaslanou žádost včetně rozšíření notifikací zveřejníme v týdnu od 15. 2. 2021. Testovací prostředí pro testování této změny bude k dispozici od začátku dubna 2021. Spuštění v produkci předpokládáme koncem května.

Změny budou zpětně kompatibilní. Dokud SW nepřejde na novou verzi API 1.12, nebudou do něj předávány rozšířené odpovědi se stavem vyřízení žádosti ani notifikace o změně stavu. Žádosti od SW, který nebude podporovat novou verzi API, budou vyřizovány stávajícím způsobem. Doporučujeme úpravu lékařských a nemocničních SW na nové API realizovat do konce roku 2021, protože poskytovatelům lékařských služeb tak ulehčí administrativu při vyřizování žádostí na LPS. 

Zájemcům o distribuci průběžných informací o této i dalších programových úpravách eNeschopenek doporučujeme, aby se přihlásili k odběru novinek pro vývojáře lékařského SW na našem webu.

8. 2. 2021

Informace pro eNeschopenku od 1. 1. 2020


Obecné informace k eNeschopence pro zdravotnická zařízení a lékaře jsou zveřejňovány na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-lekare-a-zdravotnicka-zarizeni