Pojistné na sociální zabezpečení

Důchodové a nemocenské pojištění je založeno na pojistném principu, tj. na pravidelném placení příspěvku – pojistného. Peníze, které ČSSZ v souladu se zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, na pojistném vybere, jsou příjmem státního rozpočtu.

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na:

  • nemocenské pojištění,
  • důchodové pojištění,
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

 

Kontakty

 

Od 1. 7. 2019 se mění sazby pojistného
 

Přehled o výši pojistného

Pro kalendářní rok 2019 zůstává v platnosti stávající verze tiskopisu „Přehled o výši pojistného“ platná od ledna 2016. „Přehled o výši pojistného“ může být podán v papírové podobě (verze ve formátu pdf je dostupná v sekci Tiskopisy – Pojistné na sociální zabezpečení) nebo jako e – Podání. Od 1. 1. 2015 mají podávající možnost využít interaktivní formulář.

 

Maximální vyměřovací základ pro rok 2019

Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného činí 48násobek průměrné mzdy. Průměrná mzda v roce 2019 činí 32 699 Kč. Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného tedy v roce 2019 činí 1 569 552 Kč.

 

Archiv aktualit