Upřesnění registračních povinností zaměstnavatele v období přechodu roků 2008 a 2009

Zaměstnavatelé, kteří byli k 31. 12. 2008 již přihlášeni v rejstříku malých organizací nebo v rejstříku organizací – zúčtovatelů pojistného a dávek nemocenského pojištění a jsou zaměstnavateli i po tomto datu, tj. v období od 1. 1. 2009, jsou automatizovaně převedeni do registru zaměstnavatelů vedeného Českou správou sociálního zabezpečení podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění. Tito zaměstnavatelé tedy nemusí podávat odhlášku z původního rejstříku a přihlášku do registru zaměstnavatelů.

Obdobně není potřeba zasílat odhlášky z nemocenského pojištění a následné oznámení o nástupu do zaměstnání za zaměstnance, kteří byli přihlášeni k nemocenskému pojištění k 31. 12. 2008 a jejich pracovní vztah beze změny trvá i po tomto datu, s výjimkou případů uvedených v přechodném ustanovení § 178 zákona č. 187/2006 Sb.,  v platném znění.