ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Kontaktní formulář

Žádost o prověření nevyplacené dávky nemocenského pojištění po více než 30 dnech od uplatnění žádosti

Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení,

uplynulo více než 30 dnů od předání Vaší žádosti o dávku zaměstnavateli nebo od vystavení eNeschopenky a dosud jste neobdrželi vyplacenou dávku? Nedaří se vám se dovolat na Call centrum či na okresní správu sociálního zabezpečení? Vyplňte tento jednoduchý formulář, stav zpracování dávky prověříme a budeme Vás kontaktovat (nejlépe na uvedené telefonní číslo) s konkrétními informacemi, zpravidla do 2 pracovních dnů od jeho odeslání.

Upozornění: tzv. „ošetřovné“ pro OSVČ nevyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, ale Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím příslušných živnostenských úřadů. S případnými urgencemi výplaty „ošetřovného“ OSVČ je proto třeba obrátit se na tyto úřady.

* Takto označené položky je nutné vyplnit


Velikost přílohy nesmí přesáhnout 10 MB


ČSSZ bude využívat Vaše údaje výhradně pro účely e-mailové nebo telefonické komunikace a k vyřízení žádosti. ČSSZ/OSSZ vyžaduje a zpracovává osobní údaje v souladu s právnímí předpisy pro ochranu osobních údajů a pouze k legitimním účelům. Více informací naleznete na https://www.cssz.cz/cz/gdpr.hrm.