Potvrzení o dávkách - upozornění pro žadatele o rodičovský příspěvek

Formulář „Potvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku“, který se přikládá k žádosti o rodičovský příspěvek,  vyplňují a potvrzují plátci dávek. Tedy zaměstnavatelé a okresní správy sociálního zabezpečení.

Potvrzení o dávkách v mateřství (peněžitá pomoc v mateřství, popř. nemocenské) vyplácených správou sociálního zabezpečení vystavují okresní správy sociálního zabezpečení, Pražská správa sociálního zabezpečení nebo městská správa sociálního zabezpečení Brno, příslušné podle sídla vašeho zaměstnavatele nebo bývalého zaměstnavatele (u osoby samostatně výdělečně činné podle místa jejího trvalého pobytu).

Posílejte proto, prosím, formuláře k doplnění přímo na příslušnou okresní (Pražskou) správu sociálního zabezpečení  a nikoliv do ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), Křížová 25, Praha 5. To výši dávky nezná a nemůže ji potvrdit. Potřebné Adresy jednotlivých okresních správ sociálního zabezpečení naleznete v sekci KontaktyKrajská a okresní pracoviště.

Odesláním formuláře příslušnému pracovišti správy sociálního zabezpečení urychlíte vyřízení vaší žádosti.