Poskytování nemocenského od 30. 6. 2008

Nálezem ze dne 23. dubna 2008, vyhlášeným pod č. 166/2008 Sb., Ústavní soud zrušil s účinností od 30. 6. 2008 právní úpravu, podle které se v době prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje nemocenské (tzv. karenční doba).

Uvedené rozhodnutí v praxi znamená, že od 30. 6. 2008 náleží nemocenské za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Bude-li zaměstnanec uznán práce neschopným dne 30. 6. 2008 a později, náleží nemocenské ve výši 60 % denního vyměřovacího základu již od prvního kalendářního dne pracovní neschopnosti. Bude-li uznán od 27. 6. 2008 nebo od dřívějšího data, nemocenské za první tři dny pracovní neschopnosti nenáleží. Vznikne-li pracovní neschopnost 28. 6. 2008 (29. 6. 2008), nemocenské za 28. a 29. 6. 2008 (za 29. 6. 2008) nenáleží a poskytne se ve výši 60 % denního vyměřovacího základu až od 30. 6. 2008.

Nedůslednou úpravou ustanovení § 16 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců však zůstala zachována karenční doba v případě karantény kratší než 4 kalendářní dny. Pokud by výjimečně trvala karanténa jen jeden až tři dny, nemocenské by nenáleželo. Bude-li karanténa trvat déle než tři dny, náleží nemocenské od prvního dne trvání karantény.

Upozorňujeme, že nemocenské nenáleží za den pracovní neschopnosti, v němž zaměstnanec pracoval v tom zaměstnání, z něhož mu vznikl nárok na nemocenské. To platí i pro první den pracovní neschopnosti, v němž zaměstnanec část směny odpracoval (za takový den nenáleží poměrná část nemocenského).

V důsledku zrušení karenční doby pro nemocenské vzniká od 30. 6. 2008 nárok na nemocenské za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti nebo karantény i představitelům státní moci a některých státních orgánů (poslancům Poslanecké sněmovny, senátorům Senátu Parlamentu, poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky, členům vlády, prezidentovi, viceprezidentovi a členům Nejvyššího kontrolního úřadu, členům Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členům Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členům Rady Českého telekomunikačního úřadu, finančnímu arbitrovi, zástupci finančního arbitra, Veřejnému ochránci práv, zástupci Veřejného ochránce práv), soudcům a státním zástupcům.