Ústředí a Pracoviště ČSSZ

Lidé se mohou v souvislosti s důchody obrátit na  klientské centrum a call centrum ústředí ČSSZ. Žádat o důchod je však možné pouze na příslušných OSSZ/ÚP, stejně jako projednávání záležitostí občanů ve věcech sociálního zabezpečení, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení OSVČ - viz kontakty zde

Pozn.: Rozhodnete-li se zaslat nám Váš dotaz prostřednictvím elektronické pošty, je vhodné jako jeho součást uvést své kontaktní telefonní číslo.

 

 

Pracoviště ČSSZ Brno

řídí: MSSZ Brno, OSSZ v Jihomoravském kraji, ve Zlínském kraji a v kraji Vysočina.

 

Adresa: Veveří 7, 602 00 Brno
Telefonní ústředna: +420 549 127 111
Fax: +420 549 127 218
Adresa e-podatelny: posta.xb@cssz.cz
ID datové schránky: pbgd4ti

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                 
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Pátek ----   8:00 - 12:00

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Mgr. Pavel Krejčí ředitel +420 549 127 213
JUDr. Jakub Halíř ředitel odboru - Odbor sociálního pojištění +420 549 127 214
JUDr. Nataša Burianová vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 549 127 121

JUDr. Martina Šebelová

vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 549 127 233
Ing. Ilona Dočekalová ředitelka odboru - Odbor ekonomicko-správní +420 549 127 215
Mgr. Pavlína Bendová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 549 127 130
Taťána Stehlíková vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 549 127 217
Zdeněk Knecht vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 549 127 248
Ing. Jitka Holíková vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 549 127 112
Mgr.  Jan Viskot vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení  +420 549 127 238
MUDr. Jaroslava Sochr Bojcúnová vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby
+420 541 516 283

 

 

Pracoviště ČSSZ České Budějovice

řídí OSSZ v Jihočeském kraji 

Adresa: A. Barcala 1461, 370 05 České Budějovice
Telefonní ústředna: +420 387 755 111
Fax: +420 387 755 339, +420 387 755 153
Adresa e-podatelny: posta.xc@cssz.cz
ID datové schránky: sand3mr

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                 
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Pátek ----   8:00 - 12:00


Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Libuše Petrášková  ředitelka +420 387 755 325
Mgr. Dana Hobzová vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 387 755 374
Ing. Jindřich Rozkopal ředitel odboru - Odbor sociálního pojištění +420 387 755 221
Ing. Jitka Tománková vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 387 755 244
Mgr. Michaela Nováková vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek  +420 387 755 247
Ing. Iva Búdová  ředitelka odboru - Odbor ekonomicko- správní +420 387 755 304
Ing. Ludmila Raisová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 387 755 306
Ing. Zuzana Váňová vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 387 755 319
Mgr. Lenka Haková vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 387 755 309
Ing. Jindřich Danihelka
vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení
+420 387 755 350
MUDr. Petr Engel vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby
+420 387 755 419

 

 

Pracoviště ČSSZ Hradec Králové

řídí OSSZ v Královehradeckém a v Pardubickém kraji

 

Adresa: Slezská 839, 502 00 Hradec Králové
Telefonní ústředna: +420 495 076 111
Adresa e-podatelny: posta.xh@cssz.cz
ID datové schránky: 23xd3mm

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                 
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Pátek ----   8:00 - 12:00


Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Mgr. Václav Klička ředitel +420 495 076 251
Mgr. Veronika Hošková vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 494 770 345
Mgr. Pavlína Menclová ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění +420 495 076 270
Mgr. Šárka Dominová vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 495 076 255
Ing. Tomáš Pilař, MBA vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 495 076 272
Ing. Zdenka Kohoutová ředitelka odboru - Odbor ekonomicko správní +420 495 076 280
Ing. Martina Hamplová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 495 076 277
Bc. Marie Kottová  vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 495 076 257
Ing. Jan Martinec  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 495 076 260
Bc. Zuzana Betlachová vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení +420 495 076 230
MUDr. Vladimír Cibrik vedoucí oddělení – Oddělení lékařské posudkové služby +420 495 076 233

 

 

Pracoviště ČSSZ Ostrava

řídí OSSZ v Moravskoslezkém a v Olomouckém kraji

 

Adresa:

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava
Telefonní ústředna: +420 596 662 111
Fax: +420 596 612 253
Adresa e-podatelny: posta.xo@cssz.cz
ID datové schránky: bu8d3nf

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                 
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Pátek ----   8:00 - 12:00

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Jana Miklasová ředitelka  +420 596 662 601
Mgr. Gabriela Jízdná ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění +420 596 662 605
Ing. Kateřina Běhunčíková vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 596 662 634
Ing. Dagmar Prauzková   vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 596 662 608
Ing. Roman Kusyn ředitel odboru - Odbor ekonomicko správní +420 596 662 614
Marie Sládková vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 596 662 637
Mgr. Naděžda Ondrová vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 596 662 617
Mgr. Miroslava Šturmová vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 596 662 615
Ing. Jiří Groll vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 596 662 633
Ing. Pavla Boturová vedoucí oddělení - Oddělení SSAV +420 596 662 611
MUDr. Jiřina Ramianová vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby +420 596 662 606

 

 

Pracoviště ČSSZ Plzeň

řídí OSSZ v Karlovarském a v Plzeňském kraji

 

Adresa: Lobezská 12, 303 81 Plzeň
Telefonní ústředna: +420 377 426 111
Fax: +420 377 426 199
Adresa e-podatelny: posta.xp@cssz.cz
ID datové schránky: x4rd4te

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                 
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Pátek ----   8:00 - 12:00


Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Mgr. Jana Klímová ředitelka +420 377 426 217 +420 377 426 199
Mgr. Petra Klatovská vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 377 426 209  
Ing. Božena Nováčková ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění +420 377 426 218  
Ing. Alena Lesová vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 377 426 214  
Mgr. Štěpánka Dolejšová vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 377 426 241  
Bc. Irena Kubalíková ředitelka odboru - Odbor ekonomicko správní +420 377 426 219  
Libuše Štálová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 377 426 229  
Irena Tischlerová vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 377 426 212  
Jana Morongová vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 377 426 224  
MUDr. Květoslava Antošová vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby
adresa: Americká 767/28-30, 303 18 Plzeň
+420 377 486 153  
Ing. Zbyněk Pavel vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení
+420 377 426 132  

 

 

Pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy

řídí PSSZ a OSSZ ve Středočeském kraji

 

Adresa: Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
Telefonní ústředna: +420 284 005 111
Fax: +420 257 320 230
Adresa e-podatelny: posta.xs@cssz.cz
ID datové schránky: qebd4jz

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                 
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Pátek ----   8:00 - 12:00

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Ing. Karel Perlík ředitel +420 284 005 501 +420 257 320 230
Bc. Jana Rubíková vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 284 005 505 +420 257 320 230
Ondřej Symon vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení +420 284 005 588 +420 257 320 230
Ing. Bc. Michaela Polesná ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění +420 284 005 545 +420 257 320 230
JUDr. Jindřich Habada vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 284 005 556 +420 257 320 230
Ing. Terézia Trýbová vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 284 005 675 +420 257 320 230
Bc. Jana Rubíková pověřena vedením - Odbor ekonomicko správní +420 284 005 505 +420 284 005 550
Jitka Fadrhonsová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 284 005 536 +420 284 005 550
Bc. Iveta Vorasická vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 284 005 628 +420 257 320 230
Jaroslav Kedaj vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 284 005 534 +420 284 005 550
MUDr. Zdeňka Vítková vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby +420 284 005 193 +420 284 005 172

 

 

Pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem

řídí OSSZ v Libereckém a v Ústeckém kraji

Adresa: Revoluční 3289/15, 400 01 Ústí nad Labem
Telefonní ústředna: +420 475 314 111
Fax: +420 475 211 009
Adresa e-podatelny: posta.xu@cssz.cz
ID datové schránky: 8erd26w

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                 
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Pátek ----   8:00 - 12:00

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Ing. Zuzana Krupičková ředitelka +420 475 314 506,
+420 485 236 504
+420 475 211 009,
+420 485 236 519
JUDr. Jiří Pokorný vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitelky +420 475 314 510 +420 475 211 009
Ing. Martina Hechterová ředitelka odboru sociálního pojištění +420 475 314 511 +420 475 211 009
Mgr. Eva Knoblochová vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 475 314 403 +420 475 211 009
Mgr. Jaroslav Bradáč  vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 485 236 621 +420 485 104 655
Mgr. Martina Šubrtová ředitelka odboru ekonomicko správního +420 485 236 620 +420 485 104 655
Anna Černohouzová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 485 236 602 +420 485 104 655
Bc. Zlata Vnučková vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 475 314 407 +420 475 314 009
Ing. Petr Nosek vedoucí oddělení  - Oddělení vnitřní správy +420 475 314 402 +420 475 211 009
Ing. Kamil Flajšinger vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení +420 485 236 216 +420 485 104 655
MUDr. Marie Šauerová vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby +420 482 236 911 +420 485 104 655

 

Pracoviště ČSSZ Brno

řídí: MSSZ Brno, OSSZ v Jihomoravském kraji, ve Zlínském kraji a v kraji Vysočina.

 

Adresa: Veveří 7, 602 00 Brno
Telefonní ústředna: +420 549 127 111
Fax: +420 549 127 218
Adresa e-podatelny: posta.xb@cssz.cz
ID datové schránky: pbgd4ti

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                 
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Pátek ----   8:00 - 12:00

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Mgr. Pavel Krejčí ředitel +420 549 127 213
JUDr. Jakub Halíř ředitel odboru - Odbor sociálního pojištění +420 549 127 214
JUDr. Nataša Burianová vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 549 127 121

JUDr. Martina Šebelová

vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 549 127 233
Ing. Ilona Dočekalová ředitelka odboru - Odbor ekonomicko-správní +420 549 127 215
Mgr. Pavlína Bendová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 549 127 130
Taťána Stehlíková vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 549 127 217
Zdeněk Knecht vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 549 127 248
Ing. Jitka Holíková vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 549 127 112
Mgr.  Jan Viskot vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení  +420 549 127 238
MUDr. Jaroslava Sochr Bojcúnová vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby
+420 541 516 283

 

 

Pracoviště ČSSZ České Budějovice

řídí OSSZ v Jihočeském kraji 

Adresa: A. Barcala 1461, 370 05 České Budějovice
Telefonní ústředna: +420 387 755 111
Fax: +420 387 755 339, +420 387 755 153
Adresa e-podatelny: posta.xc@cssz.cz
ID datové schránky: sand3mr

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                 
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Pátek ----   8:00 - 12:00


Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Libuše Petrášková  ředitelka +420 387 755 325
Mgr. Dana Hobzová vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 387 755 374
Ing. Jindřich Rozkopal ředitel odboru - Odbor sociálního pojištění +420 387 755 221
Ing. Jitka Tománková vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 387 755 244
Mgr. Michaela Nováková vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek  +420 387 755 247
Ing. Iva Búdová  ředitelka odboru - Odbor ekonomicko- správní +420 387 755 304
Ing. Ludmila Raisová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 387 755 306
Ing. Zuzana Váňová vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 387 755 319
Mgr. Lenka Haková vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 387 755 309
Ing. Jindřich Danihelka
vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení
+420 387 755 350
MUDr. Petr Engel vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby
+420 387 755 419

 

 

Pracoviště ČSSZ Hradec Králové

řídí OSSZ v Královehradeckém a v Pardubickém kraji

 

Adresa: Slezská 839, 502 00 Hradec Králové
Telefonní ústředna: +420 495 076 111
Adresa e-podatelny: posta.xh@cssz.cz
ID datové schránky: 23xd3mm

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                 
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Pátek ----   8:00 - 12:00


Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Mgr. Václav Klička ředitel +420 495 076 251
Mgr. Veronika Hošková vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 494 770 345
Mgr. Pavlína Menclová ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění +420 495 076 270
Mgr. Šárka Dominová vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 495 076 255
Ing. Tomáš Pilař, MBA vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 495 076 272
Ing. Zdenka Kohoutová ředitelka odboru - Odbor ekonomicko správní +420 495 076 280
Ing. Martina Hamplová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 495 076 277
Bc. Marie Kottová  vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 495 076 257
Ing. Jan Martinec  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 495 076 260
Bc. Zuzana Betlachová vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení +420 495 076 230
MUDr. Vladimír Cibrik vedoucí oddělení – Oddělení lékařské posudkové služby +420 495 076 233

 

 

Pracoviště ČSSZ Ostrava

řídí OSSZ v Moravskoslezkém a v Olomouckém kraji

Oznámení pro klientyVe čtvrtek 1. 11. 2018 budou OSSZ Ostrava a pracoviště ČSSZ Ostrava z důvodu celodenního odpojení přívodu vody zcela uzavřeny.


Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.


Adresa:

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava
Telefonní ústředna: +420 596 662 111
Fax: +420 596 612 253
Adresa e-podatelny: posta.xo@cssz.cz
ID datové schránky: bu8d3nf

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                 
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Pátek ----   8:00 - 12:00

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Jana Miklasová ředitelka  +420 596 662 601
Mgr. Gabriela Jízdná ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění +420 596 662 605
Ing. Kateřina Běhunčíková vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 596 662 634
Ing. Dagmar Prauzková   vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 596 662 608
Ing. Roman Kusyn ředitel odboru - Odbor ekonomicko správní +420 596 662 614
Marie Sládková vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 596 662 637
Mgr. Naděžda Ondrová vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 596 662 617
Mgr. Miroslava Šturmová vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 596 662 615
Ing. Jiří Groll vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 596 662 633
Ing. Pavla Boturová vedoucí oddělení - Oddělení SSAV +420 596 662 611
MUDr. Jiřina Ramianová vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby +420 596 662 606

 

 

Pracoviště ČSSZ Plzeň

řídí OSSZ v Karlovarském a v Plzeňském kraji

 

Adresa: Lobezská 12, 303 81 Plzeň
Telefonní ústředna: +420 377 426 111
Fax: +420 377 426 199
Adresa e-podatelny: posta.xp@cssz.cz
ID datové schránky: x4rd4te

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                 
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Pátek ----   8:00 - 12:00


Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Mgr. Jana Klímová ředitelka +420 377 426 217 +420 377 426 199
Mgr. Petra Klatovská vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 377 426 209  
Ing. Božena Nováčková ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění +420 377 426 218  
Ing. Alena Lesová vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 377 426 214  
Mgr. Štěpánka Dolejšová vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 377 426 241  
Bc. Irena Kubalíková ředitelka odboru - Odbor ekonomicko správní +420 377 426 219  
Libuše Štálová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 377 426 229  
Irena Tischlerová vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 377 426 212  
Jana Morongová vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 377 426 224  
MUDr. Květoslava Antošová vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby
adresa: Americká 767/28-30, 303 18 Plzeň
+420 377 486 153  
Ing. Zbyněk Pavel vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení
+420 377 426 132  

 

 

Pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy

řídí PSSZ a OSSZ ve Středočeském kraji

 

Adresa: Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
Telefonní ústředna: +420 284 005 111
Fax: +420 257 320 230
Adresa e-podatelny: posta.xs@cssz.cz
ID datové schránky: qebd4jz

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                 
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Pátek ----   8:00 - 12:00

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Ing. Karel Perlík ředitel +420 284 005 501 +420 257 320 230
Bc. Jana Rubíková vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitele +420 284 005 505 +420 257 320 230
Ondřej Symon vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení +420 284 005 588 +420 257 320 230
Ing. Bc. Michaela Polesná ředitelka odboru - Odbor sociálního pojištění +420 284 005 545 +420 257 320 230
JUDr. Jindřich Habada vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 284 005 556 +420 257 320 230
Ing. Terézia Trýbová vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 284 005 675 +420 257 320 230
Zdeňka Zábranská ředitelka odboru - Odbor ekonomicko správní +420 284 005 535 +420 284 005 550
Jitka Fadrhonsová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 284 005 536 +420 284 005 550
Mgr. Stanislava Pešková pověřena vedením - Oddělení personální správy a mezd +420 284 005 610 +420 257 320 230
Jaroslav Kedaj vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy +420 284 005 534 +420 284 005 550
MUDr. Zdeňka Vítková vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby +420 284 005 193 +420 284 005 172

 

 

Pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem

řídí OSSZ v Libereckém a v Ústeckém kraji

Adresa: Revoluční 3289/15, 400 01 Ústí nad Labem
Telefonní ústředna: +420 475 314 111
Fax: +420 475 211 009
Adresa e-podatelny: posta.xu@cssz.cz
ID datové schránky: 8erd26w

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                 
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00
Pátek ----   8:00 - 12:00

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Ing. Zuzana Krupičková ředitelka +420 475 314 506,
+420 485 236 504
+420 475 211 009,
+420 485 236 519
JUDr. Jiří Pokorný vedoucí oddělení - Oddělení sekretariát ředitelky +420 475 314 510 +420 475 211 009
Ing. Martina Hechterová ředitelka odboru sociálního pojištění +420 475 314 511 +420 475 211 009
Mgr. Eva Knoblochová vedoucí oddělení - Oddělení důchodového a nemocenského pojištění +420 475 314 403 +420 475 211 009
Mgr. Jaroslav Bradáč  vedoucí oddělení - Oddělení správy pojistného a provádění exekučních srážek +420 485 236 621 +420 485 104 655
Mgr. Martina Šubrtová ředitelka odboru ekonomicko správního +420 485 236 620 +420 485 104 655
Anna Černohouzová vedoucí oddělení - Oddělení ekonomické +420 485 236 602 +420 485 104 655
Bc. Zlata Vnučková vedoucí oddělení - Oddělení personální správy a mezd +420 475 314 407 +420 475 314 009
Ing. Petr Nosek vedoucí oddělení  - Oddělení vnitřní správy +420 475 314 402 +420 475 211 009
Ing. Kamil Flajšinger vedoucí oddělení - Oddělení správy systémového a aplikačního vybavení +420 485 236 216 +420 485 104 655
MUDr. Marie Šauerová vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby +420 482 236 911 +420 485 104 655