ONLINE TLUMOČENÍ DO ZNAKOVÉHO JAZYKA A ONLINE PŘEPIS MLUVENÉ ŘEČI

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) umožňuje na všech svých pracovištích v rámci celé České republiky sluchově postiženým klientům online tlumočení do českého znakového jazyka a online přepis mluvené řeči. Tuto službu bezplatně zajišťuje prostřednictvím kvalifikovaných tlumočníků a přepisovatelů Tiché linky, která je službou společnosti Tichý svět, o. p. s. Usnadňuje tak klientům se sluchovým postiženým komunikaci a jednání s úřadem.

 

Všechna pracoviště ČSSZ, kde dochází k osobnímu jednání s klienty, jsou vybavena tablety s aplikací Tichá linka. Jejím prostřednictvím se proškolený zaměstnanec ČSSZ spojí s kvalifikovaným tlumočníkem či přepisovatelem organizace Tichý svět, který zajistí online tlumočení nebo online přepis poskytovaných informací. Služba je zajišťována bezplatně, po celou úřední dobu a bez nutnosti ji předem objednávat.

Díky službě Tichá linka může neslyšící klient přijít na úřad vyřizovat svou záležitost bez fyzické přítomnosti tlumočníka či přepisovatele na místě jednání. Díky této službě je online komunikace (online tlumočení/online přepis) neslyšícího klienta s pracovníkem správy sociálního zabezpečení efektivní a odpadá riziko případného nedorozumění, vzájemného nepochopení či zkreslení informací.

Online tlumočení a online přepis probíhající pomocí tabletu umožňuje využít službu operativně bez ohledu na to, jakou záležitost klient vyřizuje. Tablet lze také snadno použít tam, kde je to s ohledem na handicap klienta vhodné (v místnosti s minimální hlučností a dobrými světelnými podmínkami).

Neslyšící klienti jsou o možnosti využít službu Tichá linka v objektech okresních správ sociálního zabezpečení, pracovišť Pražské správy sociálního zabezpečení, Městské správy sociálního zabezpečení Brno i klientského centra při ústředí ČSSZ informováni pomocí samolepky s textem „Potřebujete tlumočníka znakového jazyka nebo přepisovatele?“ umístěné na vchodu do budovy, na informačních tabulích, v recepci, klientském či informačním centru nebo u panelu vyvolávacího systému. Zde se klient také dozví, kde je zařízení pro online tlumočení a přepis dostupné (číslo kanceláře či kontaktní osoba). O možnosti využít službu Tichá linka informují klienty i zaměstnanci úřadu.

Touto samolepkou jsou standardně označována všechna veřejná místa (úřady, nemocnice, banky apod.), kde je služba neslyšícím k dispozici.

Zavedením služby Tichá linka naplňuje ČSSZ svůj cíl odstraňovat bariéry a zlepšovat a zefektivňovat komunikaci se sluchově postiženými občany.

 

Tisková zpráva informující o zavedení služby „Tichá linka“ na ČSSZ je dostupná zde: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2018/180226-cssz-nabizi-neslysicim-klientum-bezbarierovou-komunikaci-spojila-sily-s-tichou-linkou.htm