OSSZ Žďár nad Sázavou

Okresní správa sociálního zabezpečení Žďár nad Sázavou
Adresa: Husova 7, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon: +420 566 691 111
Fax: +420 566 691 350
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7925751/0710
IBAN: CZ7207100010110007925751

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7925751/0710
IBAN: CZ1507100110170007925751

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7925751/0710
IBAN: CZ5807100210120007925751
Elektronická adresa podatelny: posta.zr@cssz.cz
ID datové schránky: 38hade2

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Mgr. Miroslav Lučka  ředitel OSSZ  +420 566 691 306 
Ing. Renata Grumlíková  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 566 691 308 
Irena Pokorná  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 566 691 349 
Bc. Lada Vítková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 566 691 320 
Bc. Marie Lysá  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 566 691 388 
Mgr. Anna Slámová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 566 691 303 
Ing. Iva Kašpárková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 566 691 365 
Ing. Ivana Laštovičková  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 566 691 301 
MUDr. Jaroslava Mičková  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 566 691 371 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Ing. Juráčková Eva 566 691 364 eva.jurackova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Sýkorová
Dvořáková
Martina
Vlasta
566 691 363
566 691 342
martina.sykorova@cssz.cz
vlasta.dvorakova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Dvořáková
Sýkorová
Vlasta
Martina
566 691 342
566 691 363
vlasta.dvorakova@cssz.cz
martina.sykorova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného  (PVPOJ)

Slámová
Koukolová
Anna
Ivana
566 691 303
566 691 302
anna.slamova@cssz.cz
ivana.koukolova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Dvořáková
Sýkorová
Vlasta
Martina
566 691 342
566 691 363
vlasta.dvorakova@cssz.cz
martina.sykorova@cssz.cz