OSSZ Praha–východ

Okresní správa sociálního zabezpečení Praha–východ
Adresa: Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 284 005 111
Fax: +420 284 005 404
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7926201/0710
IBAN: CZ4707100010110007926201

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7926201/0710
IBAN: CZ8707100110170007926201

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7926201/0710
IBAN: CZ3307100210120007926201
Elektronická adresa podatelny: posta.ph@cssz.cz
ID datové schránky: yr2acxh

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Mgr. Pavel Nikodým  ředitel OSSZ  +420 284 005 400  +420 284 005 404 
Marie Melvaldová   vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění - zástupkyně ředitele   +420 284 005 410  +420 284 005 404 
Alena Zajíčková  pověřená vedením – Oddělení důchodového pojištění  +420 284 005 417  +420 284 005 404 
Bc. Martina Křížová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 284 005 440  +420 284 005 404 
Bc. Jitka Bruknerová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 284 005 461  +420 284 005 404 
Bc. Kateřina Ptáčková  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 284 005 460  +420 284 005 404 
Veronika Janková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 284 005 494  +420 284 005 404 
MUDr. Petr Matlas  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 284 005 121  +420 284 005 404 

 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Lehovcová Hana 284 005 492 hana.lehovcova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Kótková
Nová

Lenka
Iva
284 005 426
284 005 439
lenka.kotkova2@cssz.cz
ivana.nova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Kótková
Nová

Lenka
Iva
284 005 426
284 005 439
lenka.kotkova2@cssz.cz
ivana.nova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (PVPOJ)

Bruknerová
Slavatová
Jitka
Markéta
284 005 468
284 005 462
jitka.bruknerová@cssz.cz
marketa.slavatova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Kótková
Nová

Lenka
Iva
284 005 426
284 005 439
lenka.kotkova2@cssz.cz
ivana.nova@cssz.cz

 

Okres Praha-východ sousedí na západě s Hlavním městem Prahou a okresem Praha-západ, na jihu s Benešovskem, na východě s Nymburskem, Kolínskem a Kutnohorskem a konečně na severu s okresy Mladá Boleslav a Mělník. Svojí rozlohou 755 km2 zaujímá okres 7. místo ve Středočeském kraji a 6,9 % z jeho rozlohy.

V současné době náleží do okresu Praha-východ celkem 110 obcí. Z celkového počtu obcí má 8 přiznán statut města (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 17,5 tis. obyvatel, Říčany, Čelákovice, Úvaly, Odolena Voda, Kostelec nad Černými lesy, Mnichovice, Klecany) a 4 byly stanoveny městysem. Druhým nejvyšším počtem obyvatel téměř 160 tisíc (12,2 % obyvatel kraje) a třetí nejvyšší hustotou zalidnění 206 obyvatel na km2 se řadí Praha-východ k nejhustěji osídleným okresům kraje.