Územní pracoviště Praha 10 V Korytech

Územní pracoviště PSSZ Praha 10 V Korytech
Adresa: V Korytech 1536/8, 100 00 Praha 10
Telefon: +420 271 026 111
Fax: +420 274 782 347
Bankovní spojení: Česká národní banka; SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Kód okresu 110
Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7921101/0710; IBAN: CZ0707100010110007921101
Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7921101/0710; IBAN: CZ4707100110170007921101
Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7921101/0710; IBAN: CZ9007100210120007921101

Elektronická adresa podatelny: posta.xa@cssz.cz
ID datové schránky: hnhacvt

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Ing. Alena Vojtěchovská  vedoucí územního pracoviště PSSZ  +420 271 026 301  +420 274 782 347 
Pavel Matouš  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění   +420 271 026 359   
Alena Hroníková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění   +420 271 026 387   
Michaela Havlová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 271 026 334   
Kateřina Rajchlová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek   +420 271 026 328   
Veronika Černá   vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného  +420 271 026 417   
Libuše Ježková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly   +420 271 026 398  +420 271 026 423 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Heřmanovská Ivana 271 026 352 ivana.hermanovska@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Jamná Petra 271 026 361 petra.jamna2@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Registrace pro elektronické podání Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění:

Jamná
Matouš
Petra
Pavel
271 026 361
271 026 359
petra.jamna2@cssz.cz
pavel.matous@cssz.cz

Problematiku při podání elektronické Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI) zabezpečuje Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8. Při problému se zasláním Přílohy k žádosti (NEMPRI) se obracejte na níže uvedené pracovníky:

Cukrová
Lojková
Ivana
Denisa
283 104 712
283 104 518
Ivana.Cukrova@cssz.cz
Denisa.Lojkova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Havlíčková
Hanzelínová
Jana
Petra
271 026 413
271 026 330
jana.havlickova@cssz.cz
petra.hanzelinova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Problematiku registrací k HPN a evidenci práce neschopných v Praze provádí Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8.

Dostálová

Simona 283 104 658 Simona.Dostalova@cssz.cz

Osoby samostatně výdělečně činné (Přehledy OSVČ)

Hartmannová Irena
271 026 341
irena.hartmannova@cssz.cz