OSSZ Tachov

Okresní správa sociálního zabezpečení Tachov
Adresa: Sadová 1694, 347 01 Tachov
Telefon: +420 374 703 711
Fax: +420 374 703 757
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7925401/0710
IBAN: CZ1607100010110007925401

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7925401/0710
IBAN: CZ5607100110170007925401

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7925401/0710
IBAN: CZ0207100210120007925401
Elektronická adresa podatelny: posta.tc@cssz.cz
ID datové schránky: 7sdac4i

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Eva Kulhánková  ředitelka OSSZ  +420 374 703 701  +420 374 703 757 
Miluše Janečková  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 374 703 702   
Ing. Iveta Uhlíková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 374 703 706   
Lenka Kočandrlová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 374 703 730   
Ing. Marek Akúcs  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 374 703 704   
Bc. Anna Sedláčková   vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 374 703 703   
Bc. Irena Šašková   vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 374 703 737    
Radek Ryšavý  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 374 703 727   
MUDr. Stanislav Úlovec  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 374 703 705   

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Šašková Irena 374 703 737 irena.saskova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Jánošíková Kumprechtová
Janečková
Pavlíková
Jana
Miluše
Romana
374 703 721
374 703 702
374 703 713

Jana.JanosikovaKumprechtova@cssz.cz
miluse.janeckova@cssz.cz
romana.pavlikova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Janečková
Jánošíková Kumprechtová
Miluše
Jana
374 703 702
374 703 721
Miluse.Janeckova@cssz.czz
Jana.JanosikovaKumprechtova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Zbranková
Akúcs
Marie
Marek
374 703 742
374 703 704
marie.zbrankova@cssz.cz
marek.akucs@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Janečková
Jánošíková Kumprechtová
Miluše
Jana
374 703 702
374 703 721
miluse.janeckova@cssz.cz
Jana.JanosikovaKumprechtova@cssz.cz

 

 

Okres Tachov je okresem v Plzeňském kraji. Jeho sídlem je město Tachov. Rozloha okresu je 1 378,69 km², počet obyvatel je 51 622 osoby (hustota zalidnění je 37 obyvatel na 1 km²). V okrese Tachov je 51 obec, z toho 5 měst.

Sousedí s plzeňskými okresy Plzeň-jih, Plzeň-sever a Domažlice, s karlovarskými Cheb a Karlovy Vary a jeho jihozápadní hranice je i státní hranicí s Německem.