OSSZ Domažlice

Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice
Adresa: Msgre. B. Staška 265, 344 74 Domažlice
Telefon: +420 379 772 111
Fax: +420 379 772 525
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7925321/0710
IBAN: CZ4207100010110007925321

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7925321/0710
IBAN: CZ8207100110170007925321

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7925321/0710
IBAN: CZ2807100210120007925321
Elektronická adresa podatelny: posta.do@cssz.cz
ID datové schránky: zf5ac2t

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Ing. Jindřich Kohout  ředitel OSSZ  +420 379 772 323  +420 379 772 525 
Mgr. Vladimíra Votrubová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění   +420 379 772 311   
Bc. Anna Soukupová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 379 772 302   
Bc. Soňa Byrtusová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 379 772 308   
Bc. Jana Špinlerová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 379 772 322   
Bc. Lada Perglová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek a zástupkyně ředitele  +420 379 772 319   
Bc. Marie Pelnářová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 379 772 202   
Bc. Růžena Kalistová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 379 772 333   
MUDr. Eva Pavlíková  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 379 772 113   

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Ledvinová
Hammerschicková 
Blanka
Jana
379 772 201
379 772 203
blanka.ledvinova@cssz.cz
jana.hammerschickova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Mentová
Dolejšová
Blanka
Michaela
379 772 305
379 772 326
blanka.mentova@cssz.cz
michaela.dolejsova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Mentová Blanka 379 772 305 blanka.mentova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Prettlová, DiS. Kamila 379 772 318 kamila.prettlova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Štufková
Irena
379 772 301
irena.stufkova@cssz.cz

 

 

Okres Domažlice je okresem v Plzeňském kraji. Jeho sídlem je město Domažlice. Rozloha okresu je 1 123 km², počet obyvatel je 60 727 osob (hustota zalidnění je 54 obyvatel na 1 km²). V okrese Domažlice je 85 obcí, z toho 8 měst.
Sousedí s plzeňskými okresy Plzeň-jih, Tachov a Klatovy. Jeho jihozápadní hranice je i státní hranicí s Německem.