OSSZ Svitavy

Okresní správa sociálního zabezpečení Svitavy
Adresa: Erbenova 205/1, 568 02 Svitavy
Telefon: +420 461 576 111
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7925591/0710
IBAN: CZ2707100010110007925591

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7925591/0710
IBAN: CZ6707100110170007925591

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7925591/0710
IBAN: CZ1307100210120007925591
Elektronická adresa podatelny: posta.sy@cssz.cz
ID datové schránky: 5zfac9s

 

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Jaroslava Müllerová  ředitelka OSSZ  +420 461 576 100 
Ing. Jana Vargová   vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 461 576 124 
Hana Stárková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 461 576 165 
Ing. Alena Schneeveisová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 461 576 142 
Mgr. Martin Pazdera  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 461 576 181 
Ing. Alena Šťastná  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 461 576 151 
Bc. Lenka Švancarová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 461 576 121 
Marcela Dvořáková  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 461 576 145 
MUDr. Jaroslav Holub  vedoucí oddělení – Oddělení lékařské posudkové služby  +420 461 576 178 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Šťastná

Kateřina

461 576 146  katerina.stastna@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Bauerová
Hromádková Přívratská
Eva
Iveta
461 576 143
461 576 120
eva.bauerova@cssz.cz
iveta.hromadkovaprivratska@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Bauerová
Hromádková Přívratská
Eva
Iveta
461 576 143
461 576 120
eva.bauerova@cssz.cz
iveta.hromadkovaprivratska@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Ing. Šťastná
Bc. Příhodová
Alena
Martina
461 576 151
461 576 114
alena.stastna@cssz.cz
martina.prihodova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Martínková Ivana 461 576 185 ivana.martinkova@cssz.cz

 

Okres Svitavy je okresem v Pardubickém kraji. Jeho sídlem je město Svitavy. Rozloha okresu je 1 334,72 km², počet obyvatel je 101 832 osoby (hustota zalidnění je 76 obyvatel na 1 km²). V okrese Svitavy je 113 obcí, z toho 7 měst. V rámci kraje sousedí na východě s okresem Chrudim a na severu s okresem Ústí nad Orlicí. Dále pak sousedí na severovýchodě, východě a jihovýchodě s okresy Šumperk, Olomouc a Prostějov Olomouckého kraje, na jihu s okresem Blansko Jihomoravského kraje a na jihozápadě s okresem Žďár nad Sázavou Kraje Vysočina.