OSSZ Chrudim

Okresní správa sociálního zabezpečení Chrudim
Adresa: V Hliníkách 1172, 537 55 Chrudim
Telefon: +420 469 620 537
Fax: +420 469 605 405
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7921531/0710
IBAN: CZ3707100010110007921531

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7921531/0710
IBAN: CZ7707100110170007921531

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7921531/0710
IBAN: CZ2307100210120007921531
Elektronická adresa podatelny: posta.cr@cssz.cz
ID datové schránky: r22ac8j

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Ing. Blanka Urválková  ředitelka OSSZ  +420 469 605 422  +420 469 605 405 
Bc. Soňa Pavlasová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 469 605 410   
Bc. Stanislava Hotmarová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 469 605 442   
Mgr. Jana Mlejnková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 469 605 427   
Bc. Šárka Čeřovská  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 469 605 409   
Bc. Martina Vrančíková   vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 469 605 437   
Ing. Dagmar Fryšová  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 469 605 416   
Helena Smetánková  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 469 605 444   
MUDr. Jarmila Skálová  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby   +420 469 605 424   

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Kotrlová Marta 469 605 414 marta.kotrlova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Bc. Pavlasová
Soňa 469 605 410
sona.pavlasova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Bc. Pavlasová Soňa 469 605 410
sona.pavlasova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Škvrňová
Bc. Vrančíková  
Jitka
Martina
469 605 462
469 605 437
jitka.skvrnova@cssz.cz
martina.vrancikova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Bc. Pavlasová Soňa 469 605 410 sona.pavlasova@cssz.cz