OSSZ Jeseník

Okresní správa sociálního zabezpečení Jeseník
Adresa: Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník
Telefon: +420 584 487 311
Fax: +420 584 402 436
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7927861/0710
IBAN: CZ4107100010110007927861

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7927861/0710
IBAN: CZ8107100110170007927861

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7927861/0710
IBAN: CZ2707100210120007927861
Elektronická adresa podatelny: posta.je@cssz.cz
ID datové schránky: wkcadfj

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon Fax
Ing. Petr Hradil  ředitel OSSZ  +420 584 487 318  +420 584 402 436 
Mgr. Jana Janíková   vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění   +420 584 487 321   
Bc. Olga Šafaříková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 584 487 332   
Ing. Soňa Dvořáková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 584 487 340   
Ing. Lenka Viternová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 584 487 346   
zast. Michaela Osladilová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 584 487 341   
Olga Kolaříková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 584 487 335   
Hana Jehličková  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 584 487 315   
MUDr. Dana Liptayová  Vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 584 487 361   

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Čajanová Hana 584 487 337 hana.cajanova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Prášilová
Křupková
Naděžda
Blanka
584 487 323 
584 487 327
nadezda.prasilova@cssz.cz
blanka.krupkova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Mgr. Janíková
Křupková
Jana
Blanka 
584 487 321
584 487 327
jana.janikova@cssz.cz
blanka.krupkova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Ing. Viternová
Blahová
Lenka
Jana
584 487 346
584 487 345
lenka.viternova@cssz.cz
jana.blahova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Bartoň
Křupková
Kamil
Blanka
584 487 322
584 487 327
kamil.barton@cssz.cz
blanka.krupkova@cssz.cz

 

Okres Jeseník je okresem v Olomouckém kraji. Sídlem okresu je město Jeseník. Rozloha okresu je 718,94 km², počet obyvatel je 39 261 osob (hustota zalidnění je 55 obyvatel na 1 km²). V okrese Jeseník jsou 24 obce, z toho 5 měst.

Na jihu sousedí s okresem Šumperk Olomouckého kraje, na východě s okresem Bruntál Moravskoslezského kraje. Ze západu a severu je vymezen státní hranicí s Polskem.