OSSZ Opava

Okresní správa sociálního zabezpečení Opava
Adresa: Krnovská 2975/75, 746 98 Opava
Telefon: +420 553 604 111
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7928821/0710
IBAN: CZ2007100010110007928821

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7928821/0710
IBAN: CZ6007100110170007928821

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7928821/0710
IBAN: CZ0607100210120007928821
Elektronická adresa podatelny: posta.op@cssz.cz
ID datové schránky: zrgadgy

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Zdenka Krajčíková  ředitelka OSSZ  +420 553 604 110 
Bc. Jiřina Válková   ředitelka odboru sociálního pojištění - Odbor sociálního pojištění   +420 553 604 115  
Bc. Helena Kavanová   vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 553 604 402 
Mgr. Šárka Šoberová   vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 553 604 113  
Mgr. Kateřina Kanovníková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ   +420 553 604 308 
RNDr. Bc. Tomáš Garšic  ředitel odboru výběru pojistného - Odbor výběru pojistného   +420 553 604 427 
Ing. Jiří Hopp  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek   +420 553 604 319 
Ing. Iveta Stoklasová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 553 604 117 
Mgr. Ivo Dlabola  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 553 604 222 
Ing. Hana Kohoutová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 553 604 114 
MUDr. Olga Knitlová  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby    +420 553 604 138 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Banasová
Ing. Nováková
Milena
Jana
553 604 209
553 604 250
milena.banasova@cssz.cz
jana.novakova4@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Onderková
Tichá
Daria
Marta
553 604 419
553 604 404
daria.onderkova@cssz.cz
marta.ticha@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Kocurová
Billerová
Monika
Hana
553 604 405
553 604 213
monika.kocurova@cssz.cz
hana.billerova2@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Hopp, Ing.
Jakešová
Jiří
Marcela
553 604 319
553 604 423
jiri.hopp@cssz.cz
marcela.jakesova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Tichá
Kvapil
Marta
Miroslav
553 604 404
553 604 132
marta.ticha@cssz.cz
miroslav.kvapil@cssz.cz

 

 

Okres Opava je okresem v Moravskoslezském kraji. Jeho sídlem je město Opava. Rozloha okresu je 1 126,12 km², počet obyvatel je 180 278 osob (hustota zalidnění je 160 obyvatel na 1 km²). V okrese Opava je 80 obcí, z toho 7 měst.

Na západě sousedí s okresem Bruntál, na jihu s okresem Olomouc, který náleží k Olomouckému kraji. Na jižní straně dále přiléhá k okresu Nový Jičín, na východě k okresu Ostrava-město a v kratičkém úseku též k okresu Karviná. Ze severní strany je okres Opava vymezen státní hranicí s Polskem. Vyjma okresu Olomouc jsou všechny jmenované územní jednotky součástí Moravskoslezského kraje.